DIGITAL KURSUSEVALUERING PÅ AARHUS BSS (External organisation)

Activity: Membership typesMembership in committee, council, board

See relations at Aarhus University

Berit Lassesen - Member

Aarhus BSS besluttede i 2014 at udvikle og implementere nyt fælles digitalt evalueringssystem til evaluering af kursusforløb. Dette nye digitale system udvikles og implementeres i løbet af 2015 og 2016. Udviklingsarbejdet tager blandt andet afsæt i AU rapporten: ”Forslag til etablering af fælles mål for undervisningsevaluering på Aarhus Universitet” der anbefaler et evalueringssystem, som kan bidrage med systematisk og praktisk anvendelig evaluering af kursusaktiviteterne og deres effekt på de studerendes læreprocesser. Implementeringen af digital kursusevaluering har følgende overordnede formål:
Evalueringen skal bidrage med information til underviserne om kurset og danne grundlag for udvikling af undervisning og kursusforløb.
Yderligere information fås her: http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/undervisning-og-eksamen/digital-kursusevaluering-paa-aarhus-bss/

Udvikling af forslag til en evalueringsordning påbegyndes i efteråret 2015 med udkast til (fælles) retningslinjer for evalueringsproces og hvilke aktører der er involveret i processen indenfor: dataindsamling, databearbejdning, fortolkning, opfølgning og offentliggørelse. I efteråret 2015 udvikles og implementeres fælles evalueringskema til kurser på bachelor- og kandidatniveau og samt evalueringskema til kurser på Executive. Udviklingsarbejdet fortsætter i foråret 2016 med udvikling af særskilt skema til blandt andet vejledning.

Body type: Projektgruppe
2015 → …

External organisation

NameDIGITAL KURSUSEVALUERING PÅ AARHUS BSS

ID: 90721013