"Den moderne studerende": Deltagerne vil blive præsenteret for en spørgeskemaundersøgelse af universitetsstuderendes holdninger til uddannelse, motiver for valg af studium og holdninger til undervisning

Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

See relations at Aarhus University

Berit Lassesen - Lecturer

  • Department of Psychology
Samfundsmæssige ændringer og øget studenteroptag giver særlige udfordringer for universitetspædagogikken. Det er således vigtigt at undersøge holdninger og motiver af betydning for de studerendes studievalg og holdninger til uddannelse og undervisning. Med udgangspunkt i socialisations- og modernitetsteori gennemførte Simonsen og Ulriksen (S&U) i 1998 en kvalitativ undersøgelse af 70 RUC-studerendes dagbogsmateriale vedr. holdninger til uddannelse, projektgruppearbejde og undervisning. På baggrund af teoretiske overvejelser og en analyse og fortolkning af de indsamlede data, mener S&U at kunne give et bud på en "samlet forståelse af den aktuelle situation de videregående uddannelser befinder sig i" og fremanalyserer nogle holdninger, som de betragter som karakteristiske for den "moderne studerende", først og fremmest: 1) indre-styret motivation med eksistentielt fokus ("personlig vækst"), 2) individualisme, 3) proces-orienteret holdning til uddannelse og undervisning, 4) kortsigtet tidshorisont og 5) ambivalens i fht  placering af ansvaret for udbyttet af undervisningen. Pga. metodiske svagheder af potentiel betydning for undersøgelsens reliabilitet og validitet, kan man stille spørgsmålstegn ved, om resultaterne kan generaliseres til gruppen af danske studerende som helhed
4 May 2006

Event (Conference)

TitleValg af udviklingsstrategier - - Hvordan organiseres universitetspædagogisk udviklingsarbejde mest hensigtsmæssigt med henblik på at udvikle effektive undervisnings- og læringsmiljøer?
Date04/05/200604/05/2006
CityÅrhus
CountryDenmark

ID: 3476833