Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dansk netværk for regionalforskere (External organisation)

Activity: Membership typesMembership in research network

See relations at Aarhus University

Chris Kjeldsen - Member

  • Integrated Geographical and Social Studies
Netværket tæller i alt 13 deltagende forskningsinstitutioner/institutter med tilsammen 37 forskere. De deltagende institutioner er Anvendt Kommunal Forskning (AKF), Center for Landdistriktsforskning (CLF tidligere IFUL) og Institut for Grænseregionsforskning (IFG), Syddansk Universitet, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) (Bornholm), Forskningscenter Foulum, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø (JPM), Det jordbrugs-videnskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Institut for Geografi og Geologi samt Skov & Landskab, Afdelingen for By- og Landskabsstudier, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, Reg Lab, København, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig For-andring, Forskergruppen MOPUS, Roskilde Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Afd. for By, Bolig og Ejendom (BBE), Aalborg Universitet
20102013

External organisation

NameDansk netværk for regionalforskere

ID: 38304744