Aarhus University Seal

Civil Religion and Social Coherence

Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

See relations at Aarhus University

Morten Brænder - Lecturer

  • Department of Political Science
Spørgsmålet om religionens rolle i samfundet berøres på flere måder, når samtalen drejes ind på begrebet sammenhængskraft. For det første bruges religionen normativt i debatten om, hvad det er, der binder og løser i det konkrete fællesskab: Man henviser til særlige aspekter af den fælles-kristne arv, der fungerer som inklusive elementer i identitetsdannelsen, eller til aspekter af andre religioner, der fungerer som det modsatte. For det andet er der det deskriptive element. For hvad er sammenhængskraft faktisk? Kan det sociale overhovedet fungere uden henvisningen til faktorer, der antages at eksistere på tværs af historien og den sociale differentiering; elementer der sikrer en enhed i forskelligheden? Måske ikke. Men hvis det er tilfældet, står vi med en række nye, teoretiske, metodiske og praktiske spørgsmål: Hvilken status - om ikke religiøs - skal sammenhængskraften så tildeles? Kan vi analysere den med religionssociologiske værktøjer uden at tage stilling til den problematik? Og hvad er konsekvensen af at betragte et fænomen som religion, på trods af at de sociale aktører som oftest selv benægter, at det er tilfældet?
26 Mar 2008

Event (Conference)

TitleCivil Religion and Social Coherence
Date26/03/200826/03/2008
CityAarhus Universitet

ID: 10893812