Censor cand.ling.merc. engelsk, juridisk sprog, Translatør og Tolk.

Activity: External lectures and ExaminationExamination

Description

Skriftlig opgave med mundtligt forsvar.
Period5 Jan 201225 Jan 2012