Ulla Schmidt

Uddannelsesadministrator

Ulla Schmidt
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Medicin - bachelor-uddannelsen:
Undervisning- og eksamensplanlægning vedr. fagene medicinsk biokemi og valgfag (3. semester), patologi og bachelorprojektet (6. semester) .
Medicin-kandidat-uddannelsen:
Administration vedr. specialeaflevering / specialeeksamen 

ID: 18808