Aarhus Universitets segl

Uffe Jørgensen

Professor

Uffe Jørgensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

ORCID https://orcid.org/0000-0002-5930-3124 

Scopus author ID 56266089800

» 

Centerleder Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi

»

Koordinering af regionale og nationale myndighedsopgaver i relation til næringsstoftab fra landbruget. Det vil sige sikring af sammenhæng mellem DJF’s arbejde med forberedelse og evaluering af fx Vandmiljøplaner, Vandrammedirektiv og VVM-redegørelser

»

Udvikling og forbedring af metoder til beregning af næringsstoftab fra landbruget

»

Monitering af næringsstoftab via drænvand over lange tidsperioder

»

Biomasse til energi, herunder

 

º

Dyrkning af flerårige energiafgrøder, fx pil, elefantgræs og sorrel

 

º

Beskyttelse af grundvand med flerårige energiafgrøder

 

º

Udnyttelse af afgrøder til biogas

»

Energi i økologisk Jordbrug

 

Vis alle (462) »

Vis alle (45) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 6740