Tegn på lærerudvikling: Rapport 1: En evaluering af KLEO-projektets første runde 2018

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

  • Lea Lund
KLEO-projektet undersøger KlasseLedelse og ErfaringsOpsamling i ungdomsuddannelserne. Projektet er dels et lærerudviklingsprojekt og dels et skoleudviklingsprojekt, idet den pæda-gogiske ledelse indgår som en væsentlig medspil-ler og aktør i processen. I projektet uddannes otte KLEO-konsulenter til at forestå aktionslæringsprocessen udførsel i samspil med KLEO-lærerne på hver enkelt skole. De pædagogiske ledere gennemgår samme grundlæggende uddannelsesforløb som konsu-lenterne. Alt sammen under ledelse af CUDIM, AU. Projektet er en videreudvikling og opskale-ring af de gode erfaringer fra projektet Relati-onsKompetence Og Klasseledelse i gymnasiet: ROK-projektet , som kørte fra 2014 – 2017 (Lund & Boie, 2017a, 2017b; Lund & Lund, 2017)KLEO-projekts formål er at udvikle en undersø-gende undervisningstilgang og sikre skoleudvik-ling via inddragelsen af skolens pædagogiske le-delse inden for de fem ungdomsuddannelser der deltager i Regionen. Projektet er støttet af Region Midt Jylland med 5,86 millioner kroner og løber fra 2017 – 2020.Denne afrapportering er lavet på baggrund af erfaringerne fra Skive College, hvor de deltagen-de 15 lærere og deres pædagogiske leder har afprøvet første runde i KLEO-projektet, fra ja-nuar til april 2018 understøttet af de otte KLEO-konsulenter tilknyttet projektet.Fra efteråret 2018 skal disse erfaringer spredes til yderligere fire skoler: Grenaa gymnasium: HF, Randers HF & VUC: AVU, SOSU Herning: SOSU og Silkeborg Business College: HHX. På hver af disse skoler deltager.Denne rapport viser, hvordan lærerne har ar-bejdet med deres aktioner og hvad de har erfaret herved.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedAarhus
ForlagAarhus universitet, CUDIM
Antal sider71
ISBN (Elektronisk)978-87-7684-591-9
StatusUdgivet - 1 jun. 2018

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

Aktiviteter

Projekter

Download-statistik

Ingen data tilgængelig

ID: 127217888