‘Spejlinger’ af studierne på SAM, AU forår 2010: Rapport med opsummeringer og anbefalinger vedrørende den pædagogiske del

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

  • Torben K. Jensen, Danmark
Formålet med at ’spejle’ de fire store uddannelser på SAM, AU – Statskundskab, Jura, Økonomi og Psykologi – er på det pædagogiske område:
• At synliggøre de pædagogiske og administrative valg og begrundelserne for dem
• At udbrede kendskabet til de pædagogiske og administrative valg blandt de centrale aktø-rer, der har ansvaret for undervisningen og uddannelserne
• At tage stilling til de pædagogiske og administrative valg bag med henblik på sikring af kvalitet i undervisning og uddannelser
• At identificere ’best practice’ og inspirere til udvikling på tværs af uddannelser og undervis-ningstraditioner
Formålet har endvidere været:
• At identificere eventuelle potentialer for effektivisering af – og øget kvalitet i - administrati-on en af uddannelserne gennem konvergens og/eller harmoniseringer af ordninger og/eller fælles drift.
• At implementere væsentlige dele af AUs kvalitetspolitik (især målsætningerne 4.2, 4.3, 4.5 og 4.6 om henholdsvis uddannelsernes struktur og forløb, udvikling af undervisning, udvikling af uddannelserne og uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet).
• At forberede akkrediteringen af uddannelserne ved ACE
OriginalsprogDansk
Udgivelsesår1 jun. 2010
Antal sider10
Afsluttet01/06/2010
StatusUdgivet - 1 jun. 2010

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 44353541

30885 / i28