Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samtalegrupper for børn med skilte forældre: Social repræsentations teoretiske analyser af samtalegrupper på danske skoler

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

Standard

Samtalegrupper for børn med skilte forældre : Social repræsentations teoretiske analyser af samtalegrupper på danske skoler. / Hansen, Pernelle Rose.

Aarhus Universitet, 2020. 235 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

Bibtex

@phdthesis{1b063fde4ec049c7b107c5bf79c3f908,
title = "Samtalegrupper for b{\o}rn med skilte for{\ae}ldre: Social repr{\ae}sentations teoretiske analyser af samtalegrupper p{\aa} danske skoler",
abstract = "Dansk resum{\'e} Skolebaserede samtalegrupper for b{\o}rn i skilsmisse. Social repr{\ae}sentations teoretiske analyser af indsatser for b{\o}rn med skilte for{\ae}ldre i skoleregiSkolebaserede samtalegrupper for b{\o}rn med skilte for{\ae}ldre er en praksis, der har vundet indpas de seneste 15 {\aa}r. I forbindelse med en st{\o}rre fokusering p{\aa} at sikre en h{\o}j grad af trivsel i de danske folkeskoler, tilbydes forskellige indsatser til s{\ae}rligt s{\aa}rbare b{\o}rn – herunder b{\o}rn der oplever brud i familien. Indsatsen bygger ikke p{\aa} forskningsm{\ae}ssig pr{\ae}cedens, da l{\ae}rer- og p{\ae}dagogbaserede samtalegrupper i skoleregi er et uudforsket felt. Derfor mangler vi viden om, hvad f{\ae}nomenet skolebaserede samtalegrupper implicerer. Dette projekt {\o}nsker gennem et etnografisk inspireret feltstudie at s{\o}ge generel viden om samtalegruppers praksisser for en udvalgt b{\o}rnegruppe og mere specifikt at unders{\o}ge hvilke forst{\aa}elser af skilsmisse der informerer indsatsen samt hvilke betydninger det har for b{\o}rns meningsskabelse at deltage i denne intervention.Store dele af forskningen anl{\ae}gger et problematiserende blik p{\aa} implikationerne ved skilsmisse for b{\o}rn uanset formildende faktorer, s{\aa} som engagerede for{\ae}ldre, f{\ae}lles for{\ae}ldreskab, deleordninger o.l. Projektet s{\o}ger at f{\aa} indsigt i, hvilke forst{\aa}elser om skilsmisse der findes blandt de professionelle gruppeledere, som s{\aa}ledes ogs{\aa} pr{\ae}ger, p{\aa}virker og informerer de indsatser som b{\o}rn med skilte for{\ae}ldre m{\o}der. Derudover er det interessant at f{\aa} viden om, hvordan b{\o}rnenes varierede skilsmisseoplevelser og erfaringer bliver m{\o}dt i grupperne. Her f{\aa}r vi s{\aa}ledes indsigt i, hvordan det er muligt at v{\ae}re barn i grupperne som samtidig siger noget om, hvilke dilemmaer, muligheder og barrierer der kommer til syne i interventionen.Der deltager syv gruppeledere og 23 b{\o}rn p{\aa} fire forskellige skoler spredt ud over Sj{\ae}lland. Afhandlingen bygger p{\aa} et etnografisk inspireret feltstudie. Det empiriske materiale er generet gennem kvalitative forskningsinterview (b{\aa}de foskusgruppeinterview og b{\o}rneinterview) samt dokumentanalyser af NGO kursusmateriale for samtalegruppeledere. Alle metoder er derfor udviklet specifikt til dette forskningsprojekt. Omdrejningspunktet for projektet er at unders{\o}ge, hvad skolebaserede samtalegrupper for b{\o}rn med skilte for{\ae}ldre d{\ae}kker over som f{\ae}nomen men ogs{\aa} betydningerne af indsatsen fra b{\o}rnenes forst{\aa}elser.Afhandlingen best{\aa}r af fire artikler, som hver i s{\ae}r belyser forskellige empirisk opst{\aa}ede tematikker. Artikel 1 unders{\o}ger, hvilken forskning der findes om skolebaserede indsatser med l{\ae}rer- og p{\ae}dagoger som professionelle ud{\o}vere, samt hvilke effekter disse interventioner menes at have for b{\o}rn i skilsmisse. Artikel 2 s{\ae}tter fokus p{\aa}, de professionelles forst{\aa}elser af skilsmisse og betydningerne af at tilbyde b{\o}rn med skilte for{\ae}ldre interventioner i skolen. Omdrejningspunktet for artikel 3 er b{\o}rns varierede meningsskabelse af deres deltagelse i de skolebaserede samtalegrupper, og de dilemmaer, muligheder og begr{\ae}nsninger der tr{\ae}der frem i denne interventionens praksis. Den afsluttende artikel 4 kigger n{\ae}rmere p{\aa}, hvilke betydninger det har for b{\o}rn at blive m{\o}dt af standardiserede og ensartede metoder som disse indsatser bygger p{\aa}. Hvordan er det muligt at skabe plads til deres egne unikke stemmer? Kundskabsambitionen for denne afhandling er b{\aa}de at analysere b{\o}rnenes forst{\aa}elser af sig selv i skilsmissesituation og forholde sig til den indsats de m{\o}der, men ogs{\aa} analysere de professionelles viden og rationaler om f{\ae}nomenet. Det er med til at skabe indsigt i og forst{\aa} sammenh{\ae}ngene i denne helt nye og uudforskede interventionspraksis, der allerede eksisterer p{\aa} mange af landets folkeskoler i Danmark.",
keywords = "Skilsmisse, Samtalegrupper, Indsatser i skolen, Social repr{\ae}sentations teori, B{\o}rn med skilte for{\ae}ldre",
author = "Hansen, {Pernelle Rose}",
year = "2020",
month = dec,
language = "Dansk",
publisher = "Aarhus Universitet",

}

RIS

TY - BOOK

T1 - Samtalegrupper for børn med skilte forældre

T2 - Social repræsentations teoretiske analyser af samtalegrupper på danske skoler

AU - Hansen, Pernelle Rose

PY - 2020/12

Y1 - 2020/12

N2 - Dansk resumé Skolebaserede samtalegrupper for børn i skilsmisse. Social repræsentations teoretiske analyser af indsatser for børn med skilte forældre i skoleregiSkolebaserede samtalegrupper for børn med skilte forældre er en praksis, der har vundet indpas de seneste 15 år. I forbindelse med en større fokusering på at sikre en høj grad af trivsel i de danske folkeskoler, tilbydes forskellige indsatser til særligt sårbare børn – herunder børn der oplever brud i familien. Indsatsen bygger ikke på forskningsmæssig præcedens, da lærer- og pædagogbaserede samtalegrupper i skoleregi er et uudforsket felt. Derfor mangler vi viden om, hvad fænomenet skolebaserede samtalegrupper implicerer. Dette projekt ønsker gennem et etnografisk inspireret feltstudie at søge generel viden om samtalegruppers praksisser for en udvalgt børnegruppe og mere specifikt at undersøge hvilke forståelser af skilsmisse der informerer indsatsen samt hvilke betydninger det har for børns meningsskabelse at deltage i denne intervention.Store dele af forskningen anlægger et problematiserende blik på implikationerne ved skilsmisse for børn uanset formildende faktorer, så som engagerede forældre, fælles forældreskab, deleordninger o.l. Projektet søger at få indsigt i, hvilke forståelser om skilsmisse der findes blandt de professionelle gruppeledere, som således også præger, påvirker og informerer de indsatser som børn med skilte forældre møder. Derudover er det interessant at få viden om, hvordan børnenes varierede skilsmisseoplevelser og erfaringer bliver mødt i grupperne. Her får vi således indsigt i, hvordan det er muligt at være barn i grupperne som samtidig siger noget om, hvilke dilemmaer, muligheder og barrierer der kommer til syne i interventionen.Der deltager syv gruppeledere og 23 børn på fire forskellige skoler spredt ud over Sjælland. Afhandlingen bygger på et etnografisk inspireret feltstudie. Det empiriske materiale er generet gennem kvalitative forskningsinterview (både foskusgruppeinterview og børneinterview) samt dokumentanalyser af NGO kursusmateriale for samtalegruppeledere. Alle metoder er derfor udviklet specifikt til dette forskningsprojekt. Omdrejningspunktet for projektet er at undersøge, hvad skolebaserede samtalegrupper for børn med skilte forældre dækker over som fænomen men også betydningerne af indsatsen fra børnenes forståelser.Afhandlingen består af fire artikler, som hver i sær belyser forskellige empirisk opståede tematikker. Artikel 1 undersøger, hvilken forskning der findes om skolebaserede indsatser med lærer- og pædagoger som professionelle udøvere, samt hvilke effekter disse interventioner menes at have for børn i skilsmisse. Artikel 2 sætter fokus på, de professionelles forståelser af skilsmisse og betydningerne af at tilbyde børn med skilte forældre interventioner i skolen. Omdrejningspunktet for artikel 3 er børns varierede meningsskabelse af deres deltagelse i de skolebaserede samtalegrupper, og de dilemmaer, muligheder og begrænsninger der træder frem i denne interventionens praksis. Den afsluttende artikel 4 kigger nærmere på, hvilke betydninger det har for børn at blive mødt af standardiserede og ensartede metoder som disse indsatser bygger på. Hvordan er det muligt at skabe plads til deres egne unikke stemmer? Kundskabsambitionen for denne afhandling er både at analysere børnenes forståelser af sig selv i skilsmissesituation og forholde sig til den indsats de møder, men også analysere de professionelles viden og rationaler om fænomenet. Det er med til at skabe indsigt i og forstå sammenhængene i denne helt nye og uudforskede interventionspraksis, der allerede eksisterer på mange af landets folkeskoler i Danmark.

AB - Dansk resumé Skolebaserede samtalegrupper for børn i skilsmisse. Social repræsentations teoretiske analyser af indsatser for børn med skilte forældre i skoleregiSkolebaserede samtalegrupper for børn med skilte forældre er en praksis, der har vundet indpas de seneste 15 år. I forbindelse med en større fokusering på at sikre en høj grad af trivsel i de danske folkeskoler, tilbydes forskellige indsatser til særligt sårbare børn – herunder børn der oplever brud i familien. Indsatsen bygger ikke på forskningsmæssig præcedens, da lærer- og pædagogbaserede samtalegrupper i skoleregi er et uudforsket felt. Derfor mangler vi viden om, hvad fænomenet skolebaserede samtalegrupper implicerer. Dette projekt ønsker gennem et etnografisk inspireret feltstudie at søge generel viden om samtalegruppers praksisser for en udvalgt børnegruppe og mere specifikt at undersøge hvilke forståelser af skilsmisse der informerer indsatsen samt hvilke betydninger det har for børns meningsskabelse at deltage i denne intervention.Store dele af forskningen anlægger et problematiserende blik på implikationerne ved skilsmisse for børn uanset formildende faktorer, så som engagerede forældre, fælles forældreskab, deleordninger o.l. Projektet søger at få indsigt i, hvilke forståelser om skilsmisse der findes blandt de professionelle gruppeledere, som således også præger, påvirker og informerer de indsatser som børn med skilte forældre møder. Derudover er det interessant at få viden om, hvordan børnenes varierede skilsmisseoplevelser og erfaringer bliver mødt i grupperne. Her får vi således indsigt i, hvordan det er muligt at være barn i grupperne som samtidig siger noget om, hvilke dilemmaer, muligheder og barrierer der kommer til syne i interventionen.Der deltager syv gruppeledere og 23 børn på fire forskellige skoler spredt ud over Sjælland. Afhandlingen bygger på et etnografisk inspireret feltstudie. Det empiriske materiale er generet gennem kvalitative forskningsinterview (både foskusgruppeinterview og børneinterview) samt dokumentanalyser af NGO kursusmateriale for samtalegruppeledere. Alle metoder er derfor udviklet specifikt til dette forskningsprojekt. Omdrejningspunktet for projektet er at undersøge, hvad skolebaserede samtalegrupper for børn med skilte forældre dækker over som fænomen men også betydningerne af indsatsen fra børnenes forståelser.Afhandlingen består af fire artikler, som hver i sær belyser forskellige empirisk opståede tematikker. Artikel 1 undersøger, hvilken forskning der findes om skolebaserede indsatser med lærer- og pædagoger som professionelle udøvere, samt hvilke effekter disse interventioner menes at have for børn i skilsmisse. Artikel 2 sætter fokus på, de professionelles forståelser af skilsmisse og betydningerne af at tilbyde børn med skilte forældre interventioner i skolen. Omdrejningspunktet for artikel 3 er børns varierede meningsskabelse af deres deltagelse i de skolebaserede samtalegrupper, og de dilemmaer, muligheder og begrænsninger der træder frem i denne interventionens praksis. Den afsluttende artikel 4 kigger nærmere på, hvilke betydninger det har for børn at blive mødt af standardiserede og ensartede metoder som disse indsatser bygger på. Hvordan er det muligt at skabe plads til deres egne unikke stemmer? Kundskabsambitionen for denne afhandling er både at analysere børnenes forståelser af sig selv i skilsmissesituation og forholde sig til den indsats de møder, men også analysere de professionelles viden og rationaler om fænomenet. Det er med til at skabe indsigt i og forstå sammenhængene i denne helt nye og uudforskede interventionspraksis, der allerede eksisterer på mange af landets folkeskoler i Danmark.

KW - Skilsmisse

KW - Samtalegrupper

KW - Indsatser i skolen

KW - Social repræsentations teori

KW - Børn med skilte forældre

M3 - Ph.d.-afhandling

BT - Samtalegrupper for børn med skilte forældre

PB - Aarhus Universitet

ER -