DPU

Aarhus Universitets segl

Politisk retorik, curriculum og praksis

Publikation: KonferencebidragPaperFormidling

I oplægget belyses handlesammenhænge mellem politisk retorik om uddannelser og hvordan den, dels påvirker lovgivningen og følgetekster, dels konstruerer vilkår for pædagogisk praksis. Vidensproduktion om uddannelse af tosprogede elever befinder sig i et spændingsfelt mellem faglighed og common sense antagelser om, hvilke(t) sprog der skal læres, hvordan de(t) skal læres, hvad der skal læres og rammer for organisering. Siden 1970’erne er uddannelsesinstitutionerne blevet udfordret ved at modtage elever, der kommer udefra i løbet af skolegangen eller som skønnes ikke at have alderssvarende sproglige færdigheder på dansk ved skolestart. Diskussionerne har talt for og imod forskellige modtagelsesordninger versus direkte integrering, hvor det forudsættes, at tosprogede elevers dansksproglige færdigheder overvejende og hurtigst fremmes i mødet med etnisk danske elever. Direkte integrering aktualiserer spørgsmål om, hvilket danskfag eleverne møder i almenundervisningen og på brugen af danskfagets læremidler, der som i al undervisning spiller en stor rolle for sprog- og læringssyn. I oplægget gives der et eksempel på et læremiddel, som eleverne vil møde i almenundervisningen, hvor der er sat fokus på, hvordan viden om verden fremstilles i et udvalgt populært undervisningsmiddel, og hvordan sproglig og kulturel mangfoldighed tilgodeses, herunder elevernes identifikationsmuligheder. Et relevant spørgsmål at stille er her, hvorvidt danskfaget i skolen kan karakteriseres ved at være et globalt orienteret fag i en globaliseret verden.

Bergthóra Kristjánsdóttir Lektor, ph.d., DPU Aarhus Universitet. Underviser på DAV og masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Forsker i uddannelsespolitik på makro- og mikroniveau, herunder minoriteter/majoriteter, curriculum, tosprogethed, dansk og dansk som andetsprog samt minoritetsmodersmål. Har blandt andet deltaget i forskningsprojektet Læremidlernes danskfag, der er publiceret i 2017 på Aarhus Universitetsforlag.
OriginalsprogDansk
Udgivelsesår20 nov. 2017
StatusUdgivet - 20 nov. 2017

    Forskningsområder

  • Politisk retorik, Curriculum , Læremidler, Danskfaget

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 120309141