Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Opgørelse for plejekrævende naturarealer: Beskrivelse af anvendt data og metode samt præsentation af resultater for opgørelse over arealstørrelser af plejekrævende naturarealer i Danmark

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Tilgroning af lysåbne arealer som følge af manglende pleje i form af græsning og / eller høslæt hører til de største trusler mod den biologiske mangfoldighed i Danmark i dag. Et naturareals størrelse er vigtig for om muligheden for pleje. Mindre og isolerede arealer er ofte for små til at det er økonomisk rentabelt at foretage afgræsning og / eller høslæt. Hvis mindre arealer ligger i forbindelse med andre arealer, hvor der kan foretages græsning / høslæt, er der potentiale for fællespleje. Det samlede areal, hvor der kan foretages fællespleje kan således være stor nok til at plejen er økonomisk rentabel. I denne rapport opgøres størrelsesfordelingen af naturarealer som kræver pleje i form af græsning og / eller høslæt i Danmark. Størrelsesfordelingen opgøres for de enkelte naturtyper (eng, hede, mose, ovedrev og strandeng) og for disse naturtyper i sammenhæng med andre tilgrænsende arealer med potentiale for fællespleje. Analyserne er foretaget på baggrund af aktuelle tilgængelige kortdata over naturtyper og landbrugets arealanvendelse. Resultaterne viser, at når tilgrænsende arealer med potentiale for fællespleje inddrages i naturplejen, bliver der færre arealer, som er for små og isolerede for at der kan foretages en økonomisk rentabel pleje i form af afgræsning og / eller høslæt. Resultaterne danner baggrund for rapporten ”Analyse af behovet for græsning og høslæt på beskyttede naturarealer” (Nygaard et al., 2012).
OriginalsprogDansk
ForlagAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Antal sider31
ISBN (Trykt)978-87-7156-021-3
ISBN (Elektronisk)2244-999X
StatusUdgivet - 2013
SerietitelTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Nummer24

    Forskningsområder

  • beskyttet natur, græsarealer, arealstørrelse, naturpleje, fællespleje

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 55407962