Om kompetenceorienteret målstyring af matematikundervisning

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

Hvordan gennemfører man en matematikundervisning, hvor der er en klar og tydelig sam-menhæng mellem de mål man har for elevernes læring og den praksis man som lærer udø-ver, når man planlægger, tilrettelægger, gennemfører og evaluerer sin undervisning? Det har altid været et rigtig vigtigt spørgsmål at tænke over som del af at udvikle sig som matematik-lærer, men med folkeskolereformen fra 2014 er spørgsmålet kommet særligt i fokus under mantraet om læringsmålstyret undervisning. Dette mantra kan og er blevet forsøgt konkreti-seret på mange forvirrende og overdrevent forsimplende måder i forhold til grundskolens matematikundervisning, og har bl.a. af den grund mødt en del modstand.
Erfaringen fra en række forsknings- og udviklingsprojekter er imidlertid, at styring efter fagli-ge læringsmål kan fungere som en både retnings- og meningsskabende del af læreres arbej-de med matematikundervisningen i grundskolen. Der er således fundet konkrete og brugbare svar på det, der står tilbage som et centralt konstruktivt og fremadrettet spørgsmål: Hvordan kan man gennemføre læringsmålstyret matematikundervisning på en tydelig og meningsfuld måde?
Formålet med denne kompetencepakke er at bidrage til, at så mange matematiklærere i grundskolen som muligt får viden om og konkrete klasserumserfaringer med at svare på det-te konkrete spørgsmål, og derigennem udvikler deres kompetence til og glæde ved at gen-nemføre perspektivrig og meningsfuld matematikundervisning.
Indholdet i kompetencepakken er styret af to centrale erfaringer fra forsknings- og udvik-lingsarbejdet. Den ene er, det både vanskeligste og mest effektive element i at etablere me-ningsfuld målstyret matematikundervisning er at få gjort matematiske kompetencemål kon-krete og meningsfulde i matematikundervisningen. Den anden er, at et afgørende element heri er, at man som lærer etablerer en systematisk og eksplicit sammenhæng mellem plan-lægning, tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af sin matematikundervisning. Følgelig be-står pakken af konkret støtte til at arbejde med at etablere en sådan sammenhæng.
OriginalsprogDansk
Forlaglaeringsledelse.dk
Antal sider14
Rekvirerende organProgram for Læringsledelse
StatusUdgivet - 1 sep. 2018

Bibliografisk note

Kompetencepakke bestående af en tekst (14 sider) og en ledsagende videofilm.

    Forskningsområder

  • Kompetenceudvikling, Grundskole, Undervisning, Matematik-didaktik, Evaluering, Læring, Målstyring

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

Aktiviteter

ID: 132531759