Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF. ERA: EFSA-GMO-SE-2010-88

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

Standard

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

Bibtex

@misc{389deab3dd8d431abdb319dee57a187f,
title = "{\O}kologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med {\ae}ndret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsf{\o}ring under Forordning 1829/2003/EF.: ERA: EFSA-GMO-SE-2010-88",
abstract = "DMUs konklusioner for den {\o}kologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der {\ae}ndrer sammens{\ae}tningen af stivelse i knoldene fra amylose mod {\o}get indhold af amylopectin. Kartoflen s{\o}ges godkendt til import til foder og f{\o}devarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er prim{\ae}rt til produktion af stivelse sekund{\ae}rt til brug som dyrefoder. Det m{\aa} forventes at AM04-1020-kartoflen ogs{\aa} vil v{\ae}re relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have u{\o}nskede effekter p{\aa} naturen og/eller for{\aa}rsage tilf{\ae}ldig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler f{\o}r og efter import. Dette forventes dog ikke at f{\aa} nogen u{\o}nskede milj{\o}m{\ae}ssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilf{\ae}ldig spredning af AM04-1020-l{\ae}ggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke t{\aa}ler l{\ae}ngere perioder med frost. DMU vurderer at mark{\o}rgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen milj{\o}m{\ae}ssig betydning, da kartoflen hverken kan overf{\o}re genet til vilde sl{\ae}gtning eller kan sprede sig i en grad s{\aa} den kan udg{\o}re et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige {\o}kologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilf{\ae}ldig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil v{\ae}re nogen eller kun v{\ae}re ubetydelige milj{\o}m{\ae}ssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes u{\o}nskede {\o}kologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsf{\o}ring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel.",
keywords = "{\O}kologisk risikovurdering af GMO, Risikovurdering",
author = "G{\o}sta Kjellsson and Strandberg, {Morten Tune} and Christian Damgaard and S{\o}rensen, {Jesper Givskov} and Nielsen, {Maj-Britt Uhd}",
year = "2011",
month = "6",
day = "8",
language = "Dansk",

}

RIS

TY - GEN

T1 - Økologisk risikovurdering af genmodificeret amylopectin-kartoffel AM04-1020 med ændret stivelsesindhold i anmeldelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF.

T2 - ERA: EFSA-GMO-SE-2010-88

AU - Kjellsson, Gøsta

AU - Strandberg, Morten Tune

AU - Damgaard, Christian

AU - Sørensen, Jesper Givskov

A2 - Nielsen, Maj-Britt Uhd

PY - 2011/6/8

Y1 - 2011/6/8

N2 - DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel.

AB - DMUs konklusioner for den økologiske risikovurdering af den genmodificerede kartoffel AM04-1020 i Danmark Den genmodificerede kartoffel, AM04-1020, adskiller sig fra konventionelle kartofler ved at have indsat gener der ændrer sammensætningen af stivelse i knoldene fra amylose mod øget indhold af amylopectin. Kartoflen søges godkendt til import til foder og fødevarer samt til dyrkning og opformering. Anvendelsen er primært til produktion af stivelse sekundært til brug som dyrefoder. Det må forventes at AM04-1020-kartoflen også vil være relevant til dyrkning i Danmark, som har en stor produktion af industriel stivelse. Dyrkning af AM04-1020-kartoflen kan derfor potentielt have uønskede effekter på naturen og/eller forårsage tilfældig, utilsigtet spredning. Spredning af den genmodificerede kartoffel vil kunne ske i forbindelse med uheld med iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle kartofler før og efter import. Dette forventes dog ikke at få nogen uønskede miljømæssige konsekvenser. Hvis der skulle ske en tilfældig spredning af AM04-1020-læggekartofler i Danmark, vil disse, som alle andre kartofler, ikke kunne krydse med vilde arter. Kartofler etablerer heller ikke vedvarende bestande i naturen eller i markomgivelserne i Danmark, bl.a. fordi knoldene ikke tåler længere perioder med frost. DMU vurderer at markørgenet som giver kartoflen resistens over for imidazolinon herbicider ikke har nogen miljømæssig betydning, da kartoflen hverken kan overføre genet til vilde slægtning eller kan sprede sig i en grad så den kan udgøre et ukrudtsproblem. DMU’s risikovurdering af de mulige økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv af en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede kartoffel viser, at der ikke vil være nogen eller kun være ubetydelige miljømæssige risici, hvis der skulle ske en spredning. DMU vurderer samlet, at der ikke kan forventes uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og plantelivet ved markedsføring og dyrkning af den genmodificerede AM04-1020- kartoffel.

KW - Økologisk risikovurdering af GMO

KW - Risikovurdering

M3 - Faglig redegørelse

ER -