Økologisk risikovurdering af genmodificerede planter i 2009: Rapport over behandlede forsøgsudsætninger og markedsføringssager

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

  • Afdeling for Terrestrisk Økologi
Rapporten giver en oversigt over DMU’s arbejde med økologisk risikovurdering af genmodificerede planter (GMP) i 2009. Arbejdet understøtter Miljøstyrelsens
myndighedsopgave vedrørende økologiske effekter og konsekvenser af GMP. Der var 121 nye forsøgsudsætninger i EU med kun 9 forskellige plantearter i 2009. De fleste var herbicidtolerante (81 %) eller insektresistente (60 %). Antibiotikaresistensmarkører indgik kun i 13 % af forsøgsplanterne mod 16 % i 2008. I Danmark var der tre nye markforsøg med glyfosattolerant NK603-majs samt fire fortsatte forsøgsudsætninger. Desuden var der to fortsatte forsøg med glyfosattolerant GA21-majs. Der var kun syv nye markedsføringsansøgninger i EU i 2009: To herbicidtolerante majs, fire insekt- og herbicidtolerante majs samt en herbicidtolerant sukkerroe. Tre af majssagerne og én sukkerroe inkluderede dyrkning, hvor DMU foreslog konkrete overvågningstiltag. DMU konkluderede i alle sagerne, at der ikke forventes uønskede økologiske konsekvenser, dog under forudsætning af overvågning i sager med dyrkning. DMU besvarede også 24 forespørgsler fra Miljøstyrelsen om bl.a. lokale forbud og revurdering i flere af medlemslandene mod Bt11- og MON810-majs. Desuden kommentarer bl.a. vedr. antibiotika-resistensmarkører, nye afrapporteringsformater og ændret praksis vedr. registrering i databaser. På verdensplan blev der i 2009 dyrket ca. 134 mil. ha GM-afgrøder af Bt- og HT-majs, HT-sojabønne, Bt/HT-bomuld og HT-raps. I EU blev der kun dyrket Bt-majs MON810 på 94.760 ha i nu kun seks lande hvor de største arealer fandtes i Spanien mens der ikke var nogen GM-dyrkning i Frankrig og Tyskland.
OriginalsprogDansk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Antal sider44
ISBN (Trykt)978-87-7073-195-9
ISBN (Elektronisk)1600-0048
StatusUdgivet - 2010
SerietitelFaglig rapport fra DMU
Nummer798

    Forskningsområder

  • Økologisk risikovurdering, GMO

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

Projekter

ID: 34397290