Aarhus Universitets segl

Økologisk Risikovurdering af Genmodificerede Planter i 2008: Rapport over behandlede forsøgsudsætninger og markedsføringssager

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

  • Afdeling for Terrestrisk Økologi

Rapporten giver en oversigt over DMU’s arbejde med økologisk risikovurdering af genmodificerede planter (GMP) i 2008, der understøtter Miljøstyrelsens myndighedsopgave vedrørende økologiske effekter og konsekvenser af GMP. Der var 87 nye forsøgsudsætninger med 15 forskellige plantearter i EU i 2008. De fleste var herbicidtolerante (77 %) eller insektresistente (46 %). Antibiotikaresistensmarkører indgik i 16 % af forsøgsplanterne mod 19 % i 2007. I Danmark var der to nye markforsøg med glyfosattolerant majs samt fire fortsatte forsøg. Desuden fortsatte et forsøg med GM-byg/hvede og forsøget med fruktan-rajgræs, mens et forsøg med GM-Gåsemad blev afsluttet. Der var 27 nye markedsføringsansøgninger i EU i 2008: Tre insekt- og herbicidtolerante bomuld, fem herbicidtolerante bomuld, en insektresistent bomuld, otte insekt- og herbicidtolerante majs, tre insektresistente majs, en herbicidtolerant majs, en herbicidtolerant majs, to herbicidtolerante raps og fire herbicidtolerante sojabønner. Kun tre af majssagerne omhandlede dyrkning, hvor DMU foreslog konkrete overvågningstiltag. DMU konkluderede i alle sagerne, at der ikke forventes uønskede økologiske konsekvenser, dog med forslag til overvågning i tre af sagerne. DMU kommenterede også 26 forespørgsler fra Miljøstyrelsen om bl.a. NK603- og GA21-majsen samt forslag til revideret overvågning og antibiotikaresistensmarkører. På verdensplan blev der i 2008 dyrket ca. 125 mil. ha GM-afgrøder af Bt/HT-majs, HT-sojabønne, Bt/HT-bomuld og HT-raps. I EU blev der atter dyrket Bt-majs MON810 på 107.725 ha i syv lande med de største arealer i Spanien men ingen i Frankrig.

OriginalsprogDansk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Antal sider47
ISBN (Trykt)978-87-7073-120-1
ISBN (Elektronisk)1600-0048
StatusUdgivet - 2009
SerietitelFaglig rapport fra DMU
Nummer738

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

Projekter

ID: 17487195