Økologisk risikovurdering af genmodificerede planter i 2007: Rapport over behandlede forsøgsudsætninger og markedsføringssager

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

  • Afdeling for Terrestrisk Økologi

Rapporten giver en oversigt over DMU's arbejde med økologisk risikovurdering af genmodificerede planter (GMP) i 2007. DMU's aktiviteter på dette område er, foruden at foretage forskning, også at understøtte Miljøstyrelsens myndighedsopgave (tidligere Skov- og Naturstyrelsen) med ekspertise vedrørende de økologiske effekter og konsekvenser af GMP.

Før en ny GMP kan godkendes til dyrkning, skal dens egenskaber først være testet i markforsøg, de såkaldte forsøgsudsætninger. Der blev i 2007 startet i alt 89 nye forsøgsudsætninger med 13 forskellige plantearter i EU. De fleste forsøg var med majs (58 %), bomuld (12 %) kartoffel (12 %) og raps (4 %). De fleste forsøgsplanter var genmodificerede til herbicid­tolerance og/eller insektresistens. Antibiotikaresistensmarkører indgik i 19 % af forsøgs­planterne, hvilket er lidt mere end i 2006. Der var fem nye forsøgsudsætninger med glyfosattolerant GM-majs samt et semifield-forsøg med genmodificeret byg/ hvede med ændret næringsomsætning. Forsøgsudsætningerne med GM-gåsemad til påvisning af sprængstof og fruktan-rajgræs med forbedret foderværdi fortsatte i 2007.

Ansøgninger om markedsføring til dyrkning i EU behandles efter Udsætningsdirektivet 2001/18/EF eller efter reglerne i Forordningen om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. Risikovurderingen foretages efter en analyse af konsekvenserne af de ændrede egenskaber hos GM-planten. Risikoen for en uønsket miljømæssig effekt vurderes som de miljømæssige Konsekvenser x Sandsynlighed for at de vil ske. Der var 18 nye ansøgninger om markedsføring i EU i 2007 (kun fire i 2006): Fire af anmeldelserne var til import, dyrkning og videreforarbejdning. De var alle insektresistente og herbicidtolerante (HT) majs. Resten af anmeldelserne, 11 majs, en raps og to HT-sojabønner var kun import. DMU's kommentarer til de økologiske konsekvenser drejede sig især om behov for overvågning af spredning og effekter på ikke-målorganismer. Desuden kommenterede DMU 31 forespørgsler vedr. nye eller tidligere markedsføringssager bl.a. om: GM-gåsemad og indeslutningsforanstaltninger, supplerende forsøg med GM-rajgræs, forsøgsudsætninger af NK603-majsen, MON810-majsen og safe-guard klausulen, Bt-majs-MON863, antibiotikaresistensmarkører og håndtering af GM-raps. Den generelle tendens er, at der indsættes flere genmodificerede egenskaber i de enkelte planter og anmeldes flere krydsninger mellem to eller tre GMP'er.

På verdensplan blev der i 2007 dyrket ca. 114 mil. ha. GM-afgrøder, som helt overvejende bestod af Bt- og HT-majs, HT-sojabønne, Bt- og HT-bomuld samt HT-raps. I EU blev der i 2007 igen dyrket Bt-majs af linien MON810 i Spanien (75.000 ha), Frankrig (21.000 ha), Tjekkiet (5.000 ha), Portugal (4.500 ha), Tyskland (2.700 ha) og lidt i Slovakiet, Rumænien og Polen (i alt ca. 1.600 ha).

OriginalsprogDansk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Antal sider31
ISBN (Trykt)978-87-7073-056-3
StatusUdgivet - 2008
SerietitelFaglig rapport fra DMU
Nummer679

    Forskningsområder

  • GMO, rådgiving

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 11744400