Økologisk risikovurdering af en genmodificeret insektresistent og herbicidtolerant bomuld T304-40 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF: ERA: EFSA-GMO-NL-2011-97

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

Den genmodificerede T304-40-bomuld adskiller sig fra konventionel bomuld ved at have indsat gener der gør planterne resistente mod an-greb af majsboreren og tolerante mod glufosinat-herbicider. GM-bomulden søges dog kun godkendt til import til brug som dyrefoder el-ler viderebearbejdning til fødemidler. Der kan derfor potentielt kun ske uønskede effekter på miljøet ved uheld og en tilfældig, utilsigtet spred-ning af levende GMO-materiale. Sandsynligheden for spredning via frø i Danmark er dog ubetydelig og eventuelle tilfældigt spirede bomulds-planter vil ikke kunne modnes, endsige krydse med nogen vilde arter el-ler etablere vedvarende bestande i naturen eller på dyrkningsarealer. BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved import og markeds-føring af den gen¬modificerede insektresistente og herbicidtolerante T304-40 bomuld når, denne anvendes til andre formål end dyrkning.
DCE, Bioscience’s environmental assessment conclude that no adverse environmental consequences is to be expected on animal- and plant life from import and marketing of the insect-resistant and herbicide-tolerant T304-40 cotton when used for other purposes than cultivation.
OriginalsprogDansk
Udgivelsesår10 jan. 2012
Antal sider8
Projekt nr.08-8346
Fil nr.DMU-35
Afsluttet10/01/2012
StatusUdgivet - 10 jan. 2012

    Forskningsområder

  • Økologisk risikovurdering af GMO, Risikovurdering

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

Projekter

ID: 47922830