Økologisk risikovurdering af en genmo-dificeret insektresistent og herbicidtole-rant bomuld GHB-119 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF: EFSA/GMO/NL/2011/96

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Den genmodificerede GHB119-bomuld adskiller sig fra konventionel bomuld ved at have indsat gener der gør planterne resistente mod an-greb af majsmøllet og beslægtede sommerfugle samt tolerante mod glu-fosinat-ammonium. GM-bomulden søges dog kun godkendt til import til brug som dyrefoder eller viderebearbejdning til foder og fødemidler. Der kan derfor potentielt kun ske uønskede effekter på miljøet ved uheld og en tilfældig, utilsigtet spredning af levende GMO-materiale. Sandsynlig-heden for spredning via frø i Danmark er dog ubetydelig og eventuelle tilfældigt spirede bomuldsplanter vil ikke kunne modnes, endsige kryd-se med nogen vilde arter eller etablere vedvarende bestande i naturen el-ler på dyrkningsarealer.
BIOSCIENCE vurderer samlet, at der ikke kan forventes nogen uønskede økologiske konsekvenser for dyre- og planteliv ved import og markeds-føring af den genmodificerede insektresistente og herbicidtolerante GHB119 bomuld når, denne anvendes til andre formål end dyrkning.
Kommentarer til EFSA:
DCE, Bioscience’s environmental risk assessment conclude that no ad-verse environmental consequences are to be expected on animal- and plant life from import and marketing of the insect-resistant and herbi-cide-tolerant GHB119 cotton when used for other purposes than cultiva-tion.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedSilkeborg
Antal sider12
Rekvirerende organMiljøstyrelsen
StatusUdgivet - 14 feb. 2012

Note vedr. afhandling

Proj. nr: 08-8346
Journal nr.: DMU-35

    Forskningsområder

  • GMO, Økologisk risikovurdering

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

Projekter

ID: 52275879