Økologisk risikovurdering af en genmo-dificeret glyfosat-tolerant raps MON 88302 i anmeldelse til godkendelse vedr. import til markedsføring under Forordning 1829/2003/EF. EFSA-GMO-BE-2011-101

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

Standard

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

Bibtex

@misc{615b653b5d7445f2b8de8a2f09ff460f,
title = "{\O}kologisk risikovurdering af en genmo-dificeret glyfosat-tolerant raps MON 88302 i anmeldelse til godkendelse vedr. import til markedsf{\o}ring under Forordning 1829/2003/EF.: EFSA-GMO-BE-2011-101",
abstract = "BIOSCIENCE konklusioner vedr. den {\o}kolo-giske risikovurdering af den genmodifice-rede MON 88302-raps i Danmark Den genmodificerede raps, MON88302, adskiller sig fra konventionel raps ved at have indsat et gen der g{\o}r planten tolerant over for herbicidet glyfosat. Rapsen s{\o}ges kun godkendt til import til foder og f{\o}devarer for human konsumtion. DCE, Bioscience anser det for sandsynligt at MON 88302-rapsen og dens gener kan blive spredt utilsigtet i forbindelse med uheld med iblanding i konventionel raps ved fx h{\aa}ndtering under import, lagring og transport. Spredningen forventes dog at kunne begr{\ae}nses ved den generelle overv{\aa}gning foresl{\aa}et af anmelderen samt ved de specielle forholdsregler der g{\ae}lder vedr{\o}rende sameksistens mellem GM-afgr{\o}der og {\o}kologiske og konventionelle afgr{\o}der (Tolstrup et al., 2007). Set over et l{\ae}ngere tidsperspektiv er det dog sandsynligt at genet for glyfosat-tolerance bliver spredt til vilde sl{\ae}gtninge af raps, mest sandsynligt agerk{\aa}l. DCE, Bioscience har foretaget en analyse af de forskellige mulige u{\o}n-skede {\o}kologiske konsekvenser for plante- og dyreliv ved en eventuel tilf{\ae}ldig spredning af den genmodificerede raps til landbrugsarealer og naturn{\ae}re omr{\aa}der. Konsekvenserne m{\aa} vurderes at v{\ae}re sm{\aa} og begr{\ae}nsede til de dyrkningsarealer, hvor der anvendes glyfosat. Her kan den glyfosat-tolerante raps have en konkurrencem{\ae}ssig fordel. Da rapsen ikke skal dyrkes forventes det dog ikke at medf{\o}re p{\aa}virkninger af biodiversitet eller milj{\o}. DCE, Bioscience vurderer samlet, at der ikke kan forventes v{\ae}sentlige u{\o}nskede {\o}kologiske konsekvenser for milj{\o}et samt dyre- og plantelivet ved markedsf{\o}ring af MON 88302-rapsen n{\aa}r den kun godkendes til import til foder og f{\o}devareanvendelse. Der findes desuden metoder til at overv{\aa}ge en eventuel utilsigtet spredning via fr{\o}spild under transport og/eller hybridisering med sl{\ae}gtninge til GM-rapsen. BIOSCIENCE kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience concludes, that accidental dispersal, hybridisation and persistence of the MON 88302-oilseed rape is likely to take place over time. The consequences to the environment are likely to be small. Fur-thermore, there are methods to monitor such dispersal of the GMO-plant into cultivated fields and surroundings. Although, not directly an environmental issue, we find that dispersal of the MON 88302 oilseed rape could result in problems for co-existence with non-GMO-cultivation.",
keywords = "{\O}kologisk risikovurdering af GMO, Risikovurdering",
author = "G{\o}sta Kjellsson and S{\o}rensen, {Jesper Givskov} and Strandberg, {Morten Tune} and Christian Damgaard and Nielsen, {Maj-Britt Uhd}",
year = "2012",
month = "7",
day = "2",
language = "Dansk",

}

RIS

TY - GEN

T1 - Økologisk risikovurdering af en genmo-dificeret glyfosat-tolerant raps MON 88302 i anmeldelse til godkendelse vedr. import til markedsføring under Forordning 1829/2003/EF.

T2 - EFSA-GMO-BE-2011-101

AU - Kjellsson, Gøsta

AU - Sørensen, Jesper Givskov

AU - Strandberg, Morten Tune

AU - Damgaard, Christian

A2 - Nielsen, Maj-Britt Uhd

PY - 2012/7/2

Y1 - 2012/7/2

N2 - BIOSCIENCE konklusioner vedr. den økolo-giske risikovurdering af den genmodifice-rede MON 88302-raps i Danmark Den genmodificerede raps, MON88302, adskiller sig fra konventionel raps ved at have indsat et gen der gør planten tolerant over for herbicidet glyfosat. Rapsen søges kun godkendt til import til foder og fødevarer for human konsumtion. DCE, Bioscience anser det for sandsynligt at MON 88302-rapsen og dens gener kan blive spredt utilsigtet i forbindelse med uheld med iblanding i konventionel raps ved fx håndtering under import, lagring og transport. Spredningen forventes dog at kunne begrænses ved den generelle overvågning foreslået af anmelderen samt ved de specielle forholdsregler der gælder vedrørende sameksistens mellem GM-afgrøder og økologiske og konventionelle afgrøder (Tolstrup et al., 2007). Set over et længere tidsperspektiv er det dog sandsynligt at genet for glyfosat-tolerance bliver spredt til vilde slægtninge af raps, mest sandsynligt agerkål. DCE, Bioscience har foretaget en analyse af de forskellige mulige uøn-skede økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv ved en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede raps til landbrugsarealer og naturnære områder. Konsekvenserne må vurderes at være små og begrænsede til de dyrkningsarealer, hvor der anvendes glyfosat. Her kan den glyfosat-tolerante raps have en konkurrencemæssig fordel. Da rapsen ikke skal dyrkes forventes det dog ikke at medføre påvirkninger af biodiversitet eller miljø. DCE, Bioscience vurderer samlet, at der ikke kan forventes væsentlige uønskede økologiske konsekvenser for miljøet samt dyre- og plantelivet ved markedsføring af MON 88302-rapsen når den kun godkendes til import til foder og fødevareanvendelse. Der findes desuden metoder til at overvåge en eventuel utilsigtet spredning via frøspild under transport og/eller hybridisering med slægtninge til GM-rapsen. BIOSCIENCE kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience concludes, that accidental dispersal, hybridisation and persistence of the MON 88302-oilseed rape is likely to take place over time. The consequences to the environment are likely to be small. Fur-thermore, there are methods to monitor such dispersal of the GMO-plant into cultivated fields and surroundings. Although, not directly an environmental issue, we find that dispersal of the MON 88302 oilseed rape could result in problems for co-existence with non-GMO-cultivation.

AB - BIOSCIENCE konklusioner vedr. den økolo-giske risikovurdering af den genmodifice-rede MON 88302-raps i Danmark Den genmodificerede raps, MON88302, adskiller sig fra konventionel raps ved at have indsat et gen der gør planten tolerant over for herbicidet glyfosat. Rapsen søges kun godkendt til import til foder og fødevarer for human konsumtion. DCE, Bioscience anser det for sandsynligt at MON 88302-rapsen og dens gener kan blive spredt utilsigtet i forbindelse med uheld med iblanding i konventionel raps ved fx håndtering under import, lagring og transport. Spredningen forventes dog at kunne begrænses ved den generelle overvågning foreslået af anmelderen samt ved de specielle forholdsregler der gælder vedrørende sameksistens mellem GM-afgrøder og økologiske og konventionelle afgrøder (Tolstrup et al., 2007). Set over et længere tidsperspektiv er det dog sandsynligt at genet for glyfosat-tolerance bliver spredt til vilde slægtninge af raps, mest sandsynligt agerkål. DCE, Bioscience har foretaget en analyse af de forskellige mulige uøn-skede økologiske konsekvenser for plante- og dyreliv ved en eventuel tilfældig spredning af den genmodificerede raps til landbrugsarealer og naturnære områder. Konsekvenserne må vurderes at være små og begrænsede til de dyrkningsarealer, hvor der anvendes glyfosat. Her kan den glyfosat-tolerante raps have en konkurrencemæssig fordel. Da rapsen ikke skal dyrkes forventes det dog ikke at medføre påvirkninger af biodiversitet eller miljø. DCE, Bioscience vurderer samlet, at der ikke kan forventes væsentlige uønskede økologiske konsekvenser for miljøet samt dyre- og plantelivet ved markedsføring af MON 88302-rapsen når den kun godkendes til import til foder og fødevareanvendelse. Der findes desuden metoder til at overvåge en eventuel utilsigtet spredning via frøspild under transport og/eller hybridisering med slægtninge til GM-rapsen. BIOSCIENCE kommentarer til EFSA: DCE, Bioscience concludes, that accidental dispersal, hybridisation and persistence of the MON 88302-oilseed rape is likely to take place over time. The consequences to the environment are likely to be small. Fur-thermore, there are methods to monitor such dispersal of the GMO-plant into cultivated fields and surroundings. Although, not directly an environmental issue, we find that dispersal of the MON 88302 oilseed rape could result in problems for co-existence with non-GMO-cultivation.

KW - Økologisk risikovurdering af GMO

KW - Risikovurdering

M3 - Faglig redegørelse

ER -