Nye lærerroller på VUC: øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Standard

Nye lærerroller på VUC : øget gennemførelse gennem social ansvarlighed. / Wahlgren, Bjarne; Mariager-Anderson, Kristina; Hovmand Sørensen, Sia.

København : Nationalt Center for Kompetenceudvikling - NCK, 2015. 105 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Harvard

Wahlgren, B, Mariager-Anderson, K & Hovmand Sørensen, S 2015, Nye lærerroller på VUC: øget gennemførelse gennem social ansvarlighed. Nationalt Center for Kompetenceudvikling - NCK, København.

APA

Wahlgren, B., Mariager-Anderson, K., & Hovmand Sørensen, S. (2015). Nye lærerroller på VUC: øget gennemførelse gennem social ansvarlighed. København: Nationalt Center for Kompetenceudvikling - NCK.

CBE

Wahlgren B, Mariager-Anderson K, Hovmand Sørensen S 2015. Nye lærerroller på VUC: øget gennemførelse gennem social ansvarlighed. København: Nationalt Center for Kompetenceudvikling - NCK. 105 s.

MLA

Wahlgren, Bjarne, Kristina Mariager-Anderson og Sia Hovmand Sørensen Nye lærerroller på VUC: øget gennemførelse gennem social ansvarlighed København: Nationalt Center for Kompetenceudvikling - NCK. 2015.

Vancouver

Wahlgren B, Mariager-Anderson K, Hovmand Sørensen S. Nye lærerroller på VUC: øget gennemførelse gennem social ansvarlighed. København: Nationalt Center for Kompetenceudvikling - NCK, 2015. 105 s.

Author

Wahlgren, Bjarne ; Mariager-Anderson, Kristina ; Hovmand Sørensen, Sia. / Nye lærerroller på VUC : øget gennemførelse gennem social ansvarlighed. København : Nationalt Center for Kompetenceudvikling - NCK, 2015. 105 s.

Bibtex

@book{2dab9723111142e98cbdf5b999f20375,
title = "Nye l{\ae}rerroller p{\aa} VUC: {\o}get gennemf{\o}relse gennem social ansvarlighed",
abstract = "I mange {\aa}r har frafaldet inden for ungdoms- og voksenuddannelserne, herunder VUC v{\ae}ret fors{\o}gt mindsket. P{\aa} trods af dette er der stadig et ganske betydeligt frafald. Ikke mindst med hensyn til den nye m{\aa}lgruppe, ’unge voksne’, som er vanskelig at fastholde. Frafald er resultatet af en beslutningsproces, der ofte sker over et stykke tid og i almindelighed ikke som en pludselig beslutning. Der er mange {\aa}rsager til frafald, eksterne s{\aa}vel som interne, ofte i en kombination. Det er en grundantagelse i projektet, at de interne {\aa}rsager til frafald er et samspil mellem kursisternes foruds{\ae}tninger, underviserens socialp{\ae}dagogiske kompetencer, undervisningen, hvor l{\ae}ringsmilj{\o}et er en hovedfaktor, samt uddannelseskulturen p{\aa} institutionen. Projektets umiddelbare form{\aa}l er at nedbringe frav{\ae}r og frafald p{\aa} VUC p{\aa} AVU og HF/STK, uden at det g{\aa}r ud over undervisningens kvalitet. Det sker gennem igangs{\ae}ttelse af konkrete aktiviteter, der antages at forbedre l{\ae}ringsmilj{\o}et. V{\ae}sentlige foruds{\ae}tninger i denne udvikling er s{\aa}vel l{\ae}rernes socialp{\ae}dagogiske kompetence som udvikling af ledelsens kompetence. Der foreligger en ganske omfattende viden om {\aa}rsager til frafald. Der findes tilsvarende en del viden om, hvad der p{\aa} den enkelte uddannelsesinstitution kan g{\o}res for at mindske frafaldet. Projektets langsigtede form{\aa}l er at aktualisere og for{\o}ge denne viden. Der arbejdes ud fra begrundede antagelser om, at f{\o}lgende forhold vil nedbringe frav{\ae}r og frafald: • Udvikling af l{\ae}rernes socialp{\ae}dagogiske kompetence • Udvikling af l{\ae}ringsmilj{\o}, der bygger p{\aa} social ansvarlighed • Fokus p{\aa} den enkelte kursists foruds{\ae}tninger og studieproces • Udvikling af incitamenter p{\aa} institutionen til at underst{\o}tte l{\ae}rernes fokus p{\aa} fastholdelse Projektet gennemf{\o}res p{\aa} fem VUC’er i hovedstadsomr{\aa}det: VUC Hvidovre-Amager, VUC Lyngby, HF & VUC Nordsj{\ae}lland, Vestegnen HF & VUC og Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF). VUC Lyngby er den koordinerende og projektansvarlige institution. Projektet er gennemf{\o}rt i {\aa}rene 2012 til 2014, hvor hovedv{\ae}gten i aktiviteterne er lagt fra august 2012 til maj 2014. Projektet bygger videre p{\aa} erfaringer fra Cooperative Learning-projektet, Det samarbejdende klasserum. Resultaterne fra dette projekt viste, at l{\ae}rerne udviklede en r{\ae}kke p{\ae}dagogiske kompetencer, og at de generelt var tilfredse med denne kompetenceudvikling. Resultaterne viste ogs{\aa}, at der kunne opn{\aa}s positive effekter p{\aa} kursisterne sociale og kommunikative kompetencer. Endelig viste resultaterne, at der p{\aa} nogle institutioner og s{\ae}rligt hos nogle l{\ae}rere og p{\aa} nogle hold kunne konstateres h{\o}jere tilstedev{\ae}relse og mindre frafald. Projektet ’Nye l{\ae}rerroller p{\aa} VUC’ har f{\o}lgende m{\aa}l: • Nedbringelse af frav{\ae}ret m{\aa}lt i forhold til det gennemsnitlige frav{\ae}r i kursus{\aa}rene 09/10 til 11/12 • Reduktion af frafald m{\aa}lt i forhold til det gennemsnitlige frafald i kursus{\aa}rene 09/10 til 11/12 • Styrkelse af l{\ae}ringsmilj{\o}et i forhold til niveauet i elev- og kursistunders{\o}gelsen 2010 • En for{\o}get socialp{\ae}dagogisk kompetence i l{\ae}rergruppen udviklet gennem kompetenceudviklingsforl{\o}b.",
keywords = "frafald, l{\ae}reruddannelse, l{\ae}rerroller, Evaluering, L{\ae}rerprofession, L{\ae}reruddannelse, Voksenl{\ae}ring, Evaluering, L{\ae}rerprofession, L{\ae}reruddannelse, Voksenl{\ae}ring",
author = "Bjarne Wahlgren and Kristina Mariager-Anderson and {Hovmand S{\o}rensen}, Sia",
year = "2015",
month = "3",
day = "15",
language = "Dansk",
publisher = "Nationalt Center for Kompetenceudvikling - NCK",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Nye lærerroller på VUC

T2 - øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

AU - Wahlgren, Bjarne

AU - Mariager-Anderson, Kristina

AU - Hovmand Sørensen, Sia

PY - 2015/3/15

Y1 - 2015/3/15

N2 - I mange år har frafaldet inden for ungdoms- og voksenuddannelserne, herunder VUC været forsøgt mindsket. På trods af dette er der stadig et ganske betydeligt frafald. Ikke mindst med hensyn til den nye målgruppe, ’unge voksne’, som er vanskelig at fastholde. Frafald er resultatet af en beslutningsproces, der ofte sker over et stykke tid og i almindelighed ikke som en pludselig beslutning. Der er mange årsager til frafald, eksterne såvel som interne, ofte i en kombination. Det er en grundantagelse i projektet, at de interne årsager til frafald er et samspil mellem kursisternes forudsætninger, underviserens socialpædagogiske kompetencer, undervisningen, hvor læringsmiljøet er en hovedfaktor, samt uddannelseskulturen på institutionen. Projektets umiddelbare formål er at nedbringe fravær og frafald på VUC på AVU og HF/STK, uden at det går ud over undervisningens kvalitet. Det sker gennem igangsættelse af konkrete aktiviteter, der antages at forbedre læringsmiljøet. Væsentlige forudsætninger i denne udvikling er såvel lærernes socialpædagogiske kompetence som udvikling af ledelsens kompetence. Der foreligger en ganske omfattende viden om årsager til frafald. Der findes tilsvarende en del viden om, hvad der på den enkelte uddannelsesinstitution kan gøres for at mindske frafaldet. Projektets langsigtede formål er at aktualisere og forøge denne viden. Der arbejdes ud fra begrundede antagelser om, at følgende forhold vil nedbringe fravær og frafald: • Udvikling af lærernes socialpædagogiske kompetence • Udvikling af læringsmiljø, der bygger på social ansvarlighed • Fokus på den enkelte kursists forudsætninger og studieproces • Udvikling af incitamenter på institutionen til at understøtte lærernes fokus på fastholdelse Projektet gennemføres på fem VUC’er i hovedstadsområdet: VUC Hvidovre-Amager, VUC Lyngby, HF & VUC Nordsjælland, Vestegnen HF & VUC og Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF). VUC Lyngby er den koordinerende og projektansvarlige institution. Projektet er gennemført i årene 2012 til 2014, hvor hovedvægten i aktiviteterne er lagt fra august 2012 til maj 2014. Projektet bygger videre på erfaringer fra Cooperative Learning-projektet, Det samarbejdende klasserum. Resultaterne fra dette projekt viste, at lærerne udviklede en række pædagogiske kompetencer, og at de generelt var tilfredse med denne kompetenceudvikling. Resultaterne viste også, at der kunne opnås positive effekter på kursisterne sociale og kommunikative kompetencer. Endelig viste resultaterne, at der på nogle institutioner og særligt hos nogle lærere og på nogle hold kunne konstateres højere tilstedeværelse og mindre frafald. Projektet ’Nye lærerroller på VUC’ har følgende mål: • Nedbringelse af fraværet målt i forhold til det gennemsnitlige fravær i kursusårene 09/10 til 11/12 • Reduktion af frafald målt i forhold til det gennemsnitlige frafald i kursusårene 09/10 til 11/12 • Styrkelse af læringsmiljøet i forhold til niveauet i elev- og kursistundersøgelsen 2010 • En forøget socialpædagogisk kompetence i lærergruppen udviklet gennem kompetenceudviklingsforløb.

AB - I mange år har frafaldet inden for ungdoms- og voksenuddannelserne, herunder VUC været forsøgt mindsket. På trods af dette er der stadig et ganske betydeligt frafald. Ikke mindst med hensyn til den nye målgruppe, ’unge voksne’, som er vanskelig at fastholde. Frafald er resultatet af en beslutningsproces, der ofte sker over et stykke tid og i almindelighed ikke som en pludselig beslutning. Der er mange årsager til frafald, eksterne såvel som interne, ofte i en kombination. Det er en grundantagelse i projektet, at de interne årsager til frafald er et samspil mellem kursisternes forudsætninger, underviserens socialpædagogiske kompetencer, undervisningen, hvor læringsmiljøet er en hovedfaktor, samt uddannelseskulturen på institutionen. Projektets umiddelbare formål er at nedbringe fravær og frafald på VUC på AVU og HF/STK, uden at det går ud over undervisningens kvalitet. Det sker gennem igangsættelse af konkrete aktiviteter, der antages at forbedre læringsmiljøet. Væsentlige forudsætninger i denne udvikling er såvel lærernes socialpædagogiske kompetence som udvikling af ledelsens kompetence. Der foreligger en ganske omfattende viden om årsager til frafald. Der findes tilsvarende en del viden om, hvad der på den enkelte uddannelsesinstitution kan gøres for at mindske frafaldet. Projektets langsigtede formål er at aktualisere og forøge denne viden. Der arbejdes ud fra begrundede antagelser om, at følgende forhold vil nedbringe fravær og frafald: • Udvikling af lærernes socialpædagogiske kompetence • Udvikling af læringsmiljø, der bygger på social ansvarlighed • Fokus på den enkelte kursists forudsætninger og studieproces • Udvikling af incitamenter på institutionen til at understøtte lærernes fokus på fastholdelse Projektet gennemføres på fem VUC’er i hovedstadsområdet: VUC Hvidovre-Amager, VUC Lyngby, HF & VUC Nordsjælland, Vestegnen HF & VUC og Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF). VUC Lyngby er den koordinerende og projektansvarlige institution. Projektet er gennemført i årene 2012 til 2014, hvor hovedvægten i aktiviteterne er lagt fra august 2012 til maj 2014. Projektet bygger videre på erfaringer fra Cooperative Learning-projektet, Det samarbejdende klasserum. Resultaterne fra dette projekt viste, at lærerne udviklede en række pædagogiske kompetencer, og at de generelt var tilfredse med denne kompetenceudvikling. Resultaterne viste også, at der kunne opnås positive effekter på kursisterne sociale og kommunikative kompetencer. Endelig viste resultaterne, at der på nogle institutioner og særligt hos nogle lærere og på nogle hold kunne konstateres højere tilstedeværelse og mindre frafald. Projektet ’Nye lærerroller på VUC’ har følgende mål: • Nedbringelse af fraværet målt i forhold til det gennemsnitlige fravær i kursusårene 09/10 til 11/12 • Reduktion af frafald målt i forhold til det gennemsnitlige frafald i kursusårene 09/10 til 11/12 • Styrkelse af læringsmiljøet i forhold til niveauet i elev- og kursistundersøgelsen 2010 • En forøget socialpædagogisk kompetence i lærergruppen udviklet gennem kompetenceudviklingsforløb.

KW - frafald

KW - læreruddannelse

KW - lærerroller

KW - Evaluering

KW - Lærerprofession

KW - Læreruddannelse

KW - Voksenlæring

KW - Evaluering

KW - Lærerprofession

KW - Læreruddannelse

KW - Voksenlæring

M3 - Rapport

BT - Nye lærerroller på VUC

PB - Nationalt Center for Kompetenceudvikling - NCK

CY - København

ER -