Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika: Data fra N- og O-isotoper i nitrat samt gen-analyse.

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

Standard

Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika : Data fra N- og O-isotoper i nitrat samt gen-analyse. / Christensen, Jens Tang; Bruhn, Annette; Pedersen, Jens Brøgger; LaRoche, Julie; Richardson, K.

2011. Abstract fra 16. danske Havforskermøde, Fuglsøcentret, Knebel, Danmark.

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

Harvard

Christensen, JT, Bruhn, A, Pedersen, JB, LaRoche, J & Richardson, K 2011, 'Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika: Data fra N- og O-isotoper i nitrat samt gen-analyse.', 16. danske Havforskermøde, Fuglsøcentret, Knebel, Danmark, 18/01/2011 - 20/01/2011.

APA

Christensen, J. T., Bruhn, A., Pedersen, J. B., LaRoche, J., & Richardson, K. (2011). Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika: Data fra N- og O-isotoper i nitrat samt gen-analyse.. Abstract fra 16. danske Havforskermøde, Fuglsøcentret, Knebel, Danmark.

CBE

Christensen JT, Bruhn A, Pedersen JB, LaRoche J, Richardson K. 2011. Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika: Data fra N- og O-isotoper i nitrat samt gen-analyse. Abstract fra 16. danske Havforskermøde, Fuglsøcentret, Knebel, Danmark.

MLA

Christensen, Jens Tang o.a.. Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika: Data fra N- og O-isotoper i nitrat samt gen-analyse.. 16. danske Havforskermøde, 18 jan. 2011, Fuglsøcentret, Knebel, Danmark, Konferenceabstrakt til konference, 2011. 1 s.

Vancouver

Christensen JT, Bruhn A, Pedersen JB, LaRoche J, Richardson K. Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika: Data fra N- og O-isotoper i nitrat samt gen-analyse.. 2011. Abstract fra 16. danske Havforskermøde, Fuglsøcentret, Knebel, Danmark.

Author

Christensen, Jens Tang ; Bruhn, Annette ; Pedersen, Jens Brøgger ; LaRoche, Julie ; Richardson, K. / Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika : Data fra N- og O-isotoper i nitrat samt gen-analyse. Abstract fra 16. danske Havforskermøde, Fuglsøcentret, Knebel, Danmark.1 s.

Bibtex

@conference{424438168e3949ed9657d6d8421df52e,
title = "Nitrogenfiksering i opstr{\o}mningsomr{\aa}det ud for tropisk Sydamerika: Data fra N- og O-isotoper i nitrat samt gen-analyse.",
abstract = "Vi har anvendt koblede m{\aa}linger af ilt- og kv{\ae}lstof-isotoper i nitrat fra de vandmasser, som ligger over de iltfattige zoner i det tropiske Stillehav ud for Chile og Peru, til at p{\aa}vise forekomsten af nitrogen-fiksering. Vi supplerer disse m{\aa}linger med analyse af nifH-gener i mikroorganismer filtreret fra disse vandmasser.Algers assimilation af nitrat ledsages af en isotop-effekt, som p{\aa}virker 15N/14N-forholdet i nitratpuljen. I laboratoriestudier varierer denne effekt betydeligt med en 15ε i omr{\aa}det 0 ‰ – 20 ‰. Studier af 15N/14N i nitrat i de {\o}vre oceaner antyder sn{\ae}vrere gr{\ae}nser for denne effekt med v{\ae}rdier t{\ae}t p{\aa} 5 ‰. Nitrat-assimilation har en tilsvarende effekt p{\aa} 18O/16O med en variation i 18ε sammenlignelig med den man ser for 15ε. Der synes at v{\ae}re et 1:1 forhold mellem 15ε og 18ε uafh{\ae}ngigt af st{\o}rrelsen af isotop-effekten.Ud fra en simpel Rayleigh-modelbetragtning fandt vi, at nitratfjernelse i den iltfrie del af vands{\o}jlen ledsages af en isotop-effekt p{\aa} 15ε = 18ε = 16,2 ‰. I den iltede {\o}vre del af vands{\o}jlen er nitratfjernelsen i overensstemmelse med en isotopeffekt p{\aa} 18ε = 5 ‰ for ilts vedkommende, mens 15N for nitrat p{\aa} mange stationer er lavere, end hvad man skulle forvente som f{\o}lge af nitrat-assimilation. Vi ser dette som effekten af nitrogen-fiksering.Tab af biologisk tilg{\ae}ngeligt kv{\ae}lstof i den ilt-fattige del af vands{\o}jlen, synes prim{\ae}rt at finde sted gennem anammox, den kemolitoautotrofe syntese af organisk stof fra CO2, drevet af oksidering af ammonium med nitrit og med N2 som produkt, snarere end gennem heterotrof denitrifikation. Processen resulterer i et relativt overskud af fosfat i disse vandmasser. Ved opstr{\o}mning af dette vand til overfladen ville man forvente et overskud af fosfat i n{\ae}ringsstofpuljen, men dette ser vi ikke i vores data. Fjernelse af dette overskud kan v{\ae}re et resultat af kv{\ae}lstoffiksering, men kan m{\aa}ske ogs{\aa} skyldes, at meget hurtigt-voksende alger kan optage fosfat i overskud i forhold til Redfield-forholdet.Genomisk DNA blev ekstraheret fra pr{\o}ver p{\aa} stationer og dybder, hvor isotop-analysen viste potentiel nitrogen-fiksering. PCR, kloning og sekventering af nifH-gener bekr{\ae}ftede tilstedev{\ae}relsen af nitrogen-fikserende organismer i 5 ud af 6 pr{\o}ver. De p{\aa}viste nitrogen-fikserende organismer var prim{\ae}rt heterotrofe. Visse NifH-phylotyper var til stede i alle positive pr{\o}ver uanset dybde og nitrat-koncentration (homologe til den ukultiverede Cluster III phylotype), mens nifH-gener fra metanogene Archaea kun blev p{\aa}vist i dybere, nitrat-rigt vand (100-120 meter). I {\'e}n overfladepr{\o}ve med NO3-koncentration h{\o}jere end 0,5 µM fandt vi desuden γ-proteobacteria-homologe nifH-gener, Fremtidig Q-PCR analyse skal fastsl{\aa} graden af ekspression af de p{\aa}viste nifH-gener fordelt p{\aa} de dominerende phylotyper.",
author = "Christensen, {Jens Tang} and Annette Bruhn and Pedersen, {Jens Br{\o}gger} and Julie LaRoche and K. Richardson",
year = "2011",
month = jan,
day = "14",
language = "Dansk",
note = "16. danske Havforskerm{\o}de ; Conference date: 18-01-2011 Through 20-01-2011",

}

RIS

TY - ABST

T1 - Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika

T2 - 16. danske Havforskermøde

AU - Christensen, Jens Tang

AU - Bruhn, Annette

AU - Pedersen, Jens Brøgger

AU - LaRoche, Julie

AU - Richardson, K.

PY - 2011/1/14

Y1 - 2011/1/14

N2 - Vi har anvendt koblede målinger af ilt- og kvælstof-isotoper i nitrat fra de vandmasser, som ligger over de iltfattige zoner i det tropiske Stillehav ud for Chile og Peru, til at påvise forekomsten af nitrogen-fiksering. Vi supplerer disse målinger med analyse af nifH-gener i mikroorganismer filtreret fra disse vandmasser.Algers assimilation af nitrat ledsages af en isotop-effekt, som påvirker 15N/14N-forholdet i nitratpuljen. I laboratoriestudier varierer denne effekt betydeligt med en 15ε i området 0 ‰ – 20 ‰. Studier af 15N/14N i nitrat i de øvre oceaner antyder snævrere grænser for denne effekt med værdier tæt på 5 ‰. Nitrat-assimilation har en tilsvarende effekt på 18O/16O med en variation i 18ε sammenlignelig med den man ser for 15ε. Der synes at være et 1:1 forhold mellem 15ε og 18ε uafhængigt af størrelsen af isotop-effekten.Ud fra en simpel Rayleigh-modelbetragtning fandt vi, at nitratfjernelse i den iltfrie del af vandsøjlen ledsages af en isotop-effekt på 15ε = 18ε = 16,2 ‰. I den iltede øvre del af vandsøjlen er nitratfjernelsen i overensstemmelse med en isotopeffekt på 18ε = 5 ‰ for ilts vedkommende, mens 15N for nitrat på mange stationer er lavere, end hvad man skulle forvente som følge af nitrat-assimilation. Vi ser dette som effekten af nitrogen-fiksering.Tab af biologisk tilgængeligt kvælstof i den ilt-fattige del af vandsøjlen, synes primært at finde sted gennem anammox, den kemolitoautotrofe syntese af organisk stof fra CO2, drevet af oksidering af ammonium med nitrit og med N2 som produkt, snarere end gennem heterotrof denitrifikation. Processen resulterer i et relativt overskud af fosfat i disse vandmasser. Ved opstrømning af dette vand til overfladen ville man forvente et overskud af fosfat i næringsstofpuljen, men dette ser vi ikke i vores data. Fjernelse af dette overskud kan være et resultat af kvælstoffiksering, men kan måske også skyldes, at meget hurtigt-voksende alger kan optage fosfat i overskud i forhold til Redfield-forholdet.Genomisk DNA blev ekstraheret fra prøver på stationer og dybder, hvor isotop-analysen viste potentiel nitrogen-fiksering. PCR, kloning og sekventering af nifH-gener bekræftede tilstedeværelsen af nitrogen-fikserende organismer i 5 ud af 6 prøver. De påviste nitrogen-fikserende organismer var primært heterotrofe. Visse NifH-phylotyper var til stede i alle positive prøver uanset dybde og nitrat-koncentration (homologe til den ukultiverede Cluster III phylotype), mens nifH-gener fra metanogene Archaea kun blev påvist i dybere, nitrat-rigt vand (100-120 meter). I én overfladeprøve med NO3-koncentration højere end 0,5 µM fandt vi desuden γ-proteobacteria-homologe nifH-gener, Fremtidig Q-PCR analyse skal fastslå graden af ekspression af de påviste nifH-gener fordelt på de dominerende phylotyper.

AB - Vi har anvendt koblede målinger af ilt- og kvælstof-isotoper i nitrat fra de vandmasser, som ligger over de iltfattige zoner i det tropiske Stillehav ud for Chile og Peru, til at påvise forekomsten af nitrogen-fiksering. Vi supplerer disse målinger med analyse af nifH-gener i mikroorganismer filtreret fra disse vandmasser.Algers assimilation af nitrat ledsages af en isotop-effekt, som påvirker 15N/14N-forholdet i nitratpuljen. I laboratoriestudier varierer denne effekt betydeligt med en 15ε i området 0 ‰ – 20 ‰. Studier af 15N/14N i nitrat i de øvre oceaner antyder snævrere grænser for denne effekt med værdier tæt på 5 ‰. Nitrat-assimilation har en tilsvarende effekt på 18O/16O med en variation i 18ε sammenlignelig med den man ser for 15ε. Der synes at være et 1:1 forhold mellem 15ε og 18ε uafhængigt af størrelsen af isotop-effekten.Ud fra en simpel Rayleigh-modelbetragtning fandt vi, at nitratfjernelse i den iltfrie del af vandsøjlen ledsages af en isotop-effekt på 15ε = 18ε = 16,2 ‰. I den iltede øvre del af vandsøjlen er nitratfjernelsen i overensstemmelse med en isotopeffekt på 18ε = 5 ‰ for ilts vedkommende, mens 15N for nitrat på mange stationer er lavere, end hvad man skulle forvente som følge af nitrat-assimilation. Vi ser dette som effekten af nitrogen-fiksering.Tab af biologisk tilgængeligt kvælstof i den ilt-fattige del af vandsøjlen, synes primært at finde sted gennem anammox, den kemolitoautotrofe syntese af organisk stof fra CO2, drevet af oksidering af ammonium med nitrit og med N2 som produkt, snarere end gennem heterotrof denitrifikation. Processen resulterer i et relativt overskud af fosfat i disse vandmasser. Ved opstrømning af dette vand til overfladen ville man forvente et overskud af fosfat i næringsstofpuljen, men dette ser vi ikke i vores data. Fjernelse af dette overskud kan være et resultat af kvælstoffiksering, men kan måske også skyldes, at meget hurtigt-voksende alger kan optage fosfat i overskud i forhold til Redfield-forholdet.Genomisk DNA blev ekstraheret fra prøver på stationer og dybder, hvor isotop-analysen viste potentiel nitrogen-fiksering. PCR, kloning og sekventering af nifH-gener bekræftede tilstedeværelsen af nitrogen-fikserende organismer i 5 ud af 6 prøver. De påviste nitrogen-fikserende organismer var primært heterotrofe. Visse NifH-phylotyper var til stede i alle positive prøver uanset dybde og nitrat-koncentration (homologe til den ukultiverede Cluster III phylotype), mens nifH-gener fra metanogene Archaea kun blev påvist i dybere, nitrat-rigt vand (100-120 meter). I én overfladeprøve med NO3-koncentration højere end 0,5 µM fandt vi desuden γ-proteobacteria-homologe nifH-gener, Fremtidig Q-PCR analyse skal fastslå graden af ekspression af de påviste nifH-gener fordelt på de dominerende phylotyper.

M3 - Konferenceabstrakt til konference

Y2 - 18 January 2011 through 20 January 2011

ER -