Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1996/97-2016/17

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Linket til højre henviser til rapporten i trykt format til download.

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, udgiver hvert år en opdatering af de seneste 20 års næringsstofbalancer for landbrugets anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K), her-under beregning af overskud og udnyttelse af de tre næringsstoffer.
Overskuddet af næringsstoffer fra landbruget har været støt faldende de seneste 20 år, men er dog steget igen i 2016/17 i forhold til de foregående år, når handelsgødningsforbruget baseres på Gødningsregnskab-erne. I løbet af 20-årsperioden er overskuddene reduceret med 32-38 % for N, 61 % for P og 48 % for K, svarende til en reduktion på hhv. 53-62 kg N/ha, 10 kg P/ha og 18 kg K/ha. Stigningen i N-overskuddet i 2016/17 hænger sammen med vedtagelsen af Landbrugs- og Fødevarepakken og højere N-normer. Til gengæld har den mere gødning resulteret i et øget proteinindhold i dansk produceret korn, og importen af sojaprotein er reduceret med ca. 11.000 tons N i 2016/17 i forhold til 2015/16. Udover vedtagelsen af Landbrugs- og Fødevarepakken har udviklingen i de senere år været præget af store udsving, med høje høstudbytter i 2008 og 2009, hvilket sammen med usædvanligt lavt indkøb af P og K i handelsgødning resulterede i meget lave overskud i 2009/10. Da høstudbytterne også fremover må formodes at variere imellem årene, med deraf følgende konsekvenser for overskuddet, forventes der ikke i de kommende år, alt andet lige, at ske nævneværdige ændringer i de gennemsnitlige næringsstofoverskud på landsplan. Det skal understreges, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem overskud og udvaskning eller udledning til vandmiljøet.
OriginalsprogDansk
Vol/bind124
Antal sider32
ISBN (Trykt)978-87-93643-59-8.
Rekvirerende organMiljø- og Fødevareministeriet, Departementet
StatusUdgivet - jun. 2018
SerietitelDCA rapport
Nummer124
ISSN2245-1684

    Forskningsområder

  • T0-2018

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 128585845