Ledelse af velfærd: Perspektiver på og i offentlig ledelse

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

Abstract

Inden for de seneste årtier har der været stadigt stigende fokus på vigtigheden af ledelsesudvikling. Det gælder ikke mindst i forhold til offentlig ledelse, hvor der siden 1980´erne har været både stor politisk interesse og mange praktiske initiativer, blandt andet i for af en række koncepter, kodeks og ikke mindst tilbud om kompetenceudvikling. Mest omtalt er det koncept for offentlig ledelse, der betegnes New Public Management (se eks. Hood, 1991), men der er også blevet formuleret konkurrerende koncepter, som eksempelvis New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2000), New Public Governance (Osborne, 2006) og Public Value Management (Stoker, 2006). Endvidere er der blevet formuleret en række kodeks for offentlig ledelse, herhjemme blandt andet af Forum for offentlig topledelse (2005) og Væksthus for ledelse (2008). Endelig er der blevet fokuseret massivt på kompetenceudvikling for offentlige ledere, både i form af formelle uddannelser som Master of Public Administration og Diplomuddannelse i Offentlig Ledelse og i form af interne og eksterne udviklingsforløb. Som sådan kan man identificere en stor og systematisk interesse for at professionalisere offentlig ledelse som et selvstændigt fagområde (Flynn, 2012). Men samtidig kan man identificere en stærk betoning af, at offentlig ledelse ikke er et simpelt fagområde, men er sammensat i den forstand, at offentlige ledelse ikke har en dominerende målsætning eller ”bundlinje”, men tværtimod har flere forskellige målsætninger eller ”bundlinjer”. Ofte beskrives dette som et krydspres mellem forskellige krav (Majgaard, 2013), paradigmer (Lerborg, 2013) eller tilgange (Lüscher, 2012). Oplevelsen af krydspres forstærkes af, at professionaliseringen af offentlig ledelse i sig selv er blevet professionaliseret som et selvstændigt fagligt felt og arbejdsområde (se eks. McKenna, 2006). Udvikling af offentlig ledelse er blevet specialiseret af konsulenthuse med forskellige ledelsesfaglige sub-specialer, men hermed er udvikling af offentlig ledelse også blevet kommercialiseret og big business for en voksende konsulentbranche (se eks. Larsen, 2012). Hermed er udvikling af offentlig ledelse i dag præget af en mode- og markedslogik, hvor hver sæson har sine modeord, der markedsføres som the latest and greatest. Det gør feltet svært at overskue (Lystbæk, 2011). I dette arbejdspapir vil jeg hæve perspektivet på udvikling af offentlig ledelse op over strømmen af konsulentlitteratur og give et overblik over forskningslitteraturen for på denne baggrund at foreslå en analyseramme for udvikling i offentlig ledelse.
OriginalsprogDansk
Publikationsdatodec. 2015
Antal sider10
StatusUdgivet - dec. 2015

Citationsformater