Kvinder, sindssyge og populærkultur: Dansk modernisme omkring Første Verdenskrig

Inge Lise Mogensen Bech

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

Abstract

Formålet med afhandlingen er at undersøge, hvordan et udvalg af det hidtidige normalkunsthistoriske modernismebegrebs uudforskede andetheder udvider, forandrer og forskyder forståelsen af dansk modernisme omkring Første Verdenskrig. Afhandlingen undersøger et varieret udvalg af empiri, som teoretisk indfattes i et diskursanalytisk rammeværk og af sociologiske, feministiske og marxistiske analysestrategier, der åbner nye perspektiver på materialet. Efter indledningens overbliksskabende kartografering af modernismeforskningens terræn følger tre hovedkapitler og en perspektiverende konklusion.

Afhandlingens første kapitel, Modernisme og kvinde med undertitlen Uden at sætte sig kunsthistoriske spor, diskuterer kvindens rolle i den danske modernismekanon. Kapitlet behandler emnet i forlængelse af de tiltag, der allerede er gjort i forsknings- og udstillingssammenhæng for at fremdrage og forstå kvindelige kunstnere i dansk modernisme. Med fokus på tilføjelse af ny empiri i kombination med grundige værkanalyser tilbyder kapitlet alternativer til en hegemonisk maskulin kunstnerkanon.

Kapitel 2, Modernisme og sindssyge, fortsætter udforskningen af, hvordan nyt empirisk materiale og nye tekstkonstellationer kan belyse dansk modernisme. Her gøres bakteriologien Carl Julius Salomonsens dysmorphismetese (tesen om at moderne kunstnere led af en sygelig tiltrækning af det grimme og vanskabte) til genstand for næranalyse. I stedet for at udpege dysmorphismedebatten som en særlig dansk særdiskurs og specialdiskussion analyseres dysmorphismedebatten for første gang i en international kontekst og ses i sammenhæng med international modernismeforskning og nyere visualitetsteori.

Fra Dysmorphismedebatten vendes blikket i tredje kapitel mod interaktionen mellem modernisme og populærkultur. Med afsæt fra Clement Greenbergs kitsch-afvisende essay Avantgarde og Kitsch fletter kapitlet teoretiske perspektiver, der ofte har udgrænset populærkulturen fra modernisme, sammen med empiri (collage, satirer m.m.), der netop sammenbinder de to emner. Kapitlet peger både i teori og empiri på to hovedpointer, nemlig at der i praksis har været meget mindre vandtætte skotter mellem det populærkulturelle og modernisme end kunstnerne selv/senere beskrivelser har tilkendegivet, samt at populærkulturen ofte, især hvor der er tale om satire, har en langt mere radikal tilgang til kunst end kunstens selv.

Afhandlingens konklusion opsamler de tre kapitlers forskningsresultater i en sammenflettende destillering af et nyt dansk modernismebegreb. Desuden perspektiveres afhandlingen desuden med et udblik på, hvordan konstruktionen af modernisme medkonstruerer og forandrer vores forståelse af samtidskunsten.
OriginalsprogDansk
Antal sider308
StatusIkke-udgivet - 31 maj 2019

Emneord

 • modernism
 • avant-garde
 • art history
 • feminism
 • sociocultural theories
 • Painting
 • popular culture
 • Theory
 • empirical research
 • Madness
 • discourse theory

Citationsformater