Konsolidering af planktondata i NOVANA: Indlæsning af mesozooplankton

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

Abstract

Dette statusnotat beskriver arbejdet med at samle, overføre og påbegynde
kvalitetssikring af mesozooplanktondata, som er blevet indsamlet i perioden
1973 til 2021 i forbindelse med de nationale overvågningsprogrammer. Der er
i alt identificeret 304588 unikke artregistreringer, fordelt på 78 stationer. Den
længste tidsserie stammer fra Århus Bugt, hvor der er data fra 33 år, stationen
i Løgstør Bredning (VIB3708) har den længste tidsserie med fulde år. Ikke alle
år er dækket siden 1973. Det endelige datasæt er blevet samlet i databasen
ODA under DCE, hvor der yderligere er tilføjet individmålinger, som er indsamlet af laboratoriet Fishlab siden 2016 fra 776 prøver på 18 stationer. Disse
målinger vil blive anvendt i beregningerne af art- og stadiespecifikke biomasser for hele det historiske datasæt af mesozooplankton på tværs af alle indsamlede prøver. Dette vil resultere i udarbejdelsen af et samlet, homogent nationalt mesozooplankt
OriginalsprogDansk
Publikationsdatodec. 2023
Antal sider20
AnsøgerMiljøstyrelsen
StatusUdgivet - dec. 2023

Publikationsserier

NavnFagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Nr.68

Citationsformater