Køn og motivation i forbindelse med studievalg? Et kvalitativt studie om mænds og kvinders motivationer for at søge ind på tandlægestudiet

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

En afbalanceret kønsfordeling på de videregående uddannelser menes at sikre mangfoldigheden af viden og knowhow, der tager bedre hensyn til de forskellige behov i samfundet. Feminiseringen af sundhedsvidenskabelige uddannelser kan følgelig have indflydelse på professionerne. Internationale studier viser, at feminiseringen af tandlægeuddannelsen kan forårsage et skift i retning af mindre iværksætteri, mere urbanisering og muligvis færre kliniske timer til rådighed for befolkningen. I Danmark udgør andelen mandlige ansøgere og studerende på tandlægeuddannelsen mindre end 25%. Undersøgelser af mulige kønsforskelle i unges uddannelsesvalg drejer sig ofte om STEM-uddannelserne, grundet overrepræsentationen af mænd på disse uddannelser. Hele generelt finder forskerne inden for dette område, at mænd er mere drevet af interessen for ”ting” mens kvinder overvejende er drevet af interessen for ”mennesker”. De meget få tilsvarende undersøgelser inden for sundhedsvidenskabelige uddannelser viser stort set det samme, men er oftest ikke teoretisk underbyggede med begreber om motivation.
Nærværende kvalitative undersøgelse følger ideerne fra feministisk teori, hvor man antager, at mænd og kvinder har forskellige oplevelser og således besidder forskellige viden og måder at vide på. På den baggrund undersøger vi forskningsspørgsmålet: Hvorfor søger flere kvinder end mænd ind på tandlægeuddannelsen i Danmark? Vi gennemførte dybdegående interviews med
mandlige og kvindelige tandlægestuderende (n = 14) ved Aarhus Universitet. Med udgangspunkt i Self-Determination Theory undersøgte vi de studerendes motivationsspektrum i deres fortællinger om uddannelsesvalg og fremtidige professionelle karrierer. Resultaterne peger på, at kvinders og mænds motivationsspektrum spænder vidt, men at mænd ville kunne blive mere tiltrukket af tandlægeuddannelsen, hvis den – og især dens image – i højere grad betonede de entreprenørielle muligheder inden for uddannelsen og efterfølgende professionsmuligheder.
OriginalsprogDansk
Udgivelsesår14 maj 2020
StatusUdgivet - 14 maj 2020
BegivenhedDUN Konferencen 2020: Underviseren i centrum - Online
Varighed: 14 maj 202015 maj 2020
https://tilmeld.events/dunk20online/praesentationer.html

Konference

KonferenceDUN Konferencen 2020
LokationOnline
Periode14/05/202015/05/2020
Internetadresse

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 186446855