Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Standard

Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse. / Børgesen, Christen Duus; Dalgaard, Tommy; Pedersen, Birger Faurholt; Kristensen, Troels; Jacobsen, Brian H.; Jensen, Jørgen Dejgård; Gylling, Morten; Jørgensen, Uffe.

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 83 s. (DCA rapport; Nr. 131).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Harvard

APA

CBE

Børgesen CD, Dalgaard T, Pedersen BF, Kristensen T, Jacobsen BH, Jensen JD, Gylling M, Jørgensen U 2018. Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse. DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug,. 83 s. (DCA rapport; Nr. 131).

MLA

Børgesen, Christen Duus o.a.. Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug,. 2018. (DCA rapport; Journal nr. 131).

Vancouver

Børgesen CD, Dalgaard T, Pedersen BF, Kristensen T, Jacobsen BH, Jensen JD o.a. Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse. DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 83 s. (DCA rapport; Nr. 131).

Author

Børgesen, Christen Duus ; Dalgaard, Tommy ; Pedersen, Birger Faurholt ; Kristensen, Troels ; Jacobsen, Brian H. ; Jensen, Jørgen Dejgård ; Gylling, Morten ; Jørgensen, Uffe. / Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse. DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 83 s. (DCA rapport; Nr. 131).

Bibtex

@book{7948d9ee81e743f2aef34a89634fdf1d,
title = "Kan reduktionsm{\aa}ls{\ae}tninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved {\o}get dyrkning af biomasse",
abstract = "Abstract:Linket til h{\o}jre henviser til rapporten i trykt format til download.Dokumentet over linket er selve leveringen til ministeriet med f{\o}lgebrev.For at opn{\aa} god {\o}kologisk vandkvalitet i Limfjorden opstilles der med Vandomr{\aa}deplanerne krav om en betydelig reduktion i nitratudledningen i dele af oplandet til Limfjorden. Kollektive virkemidler s{\aa}som v{\aa}domr{\aa}der og miniv{\aa}domr{\aa}der har i dele af oplandet kun et lavt potentiale pga. lav dr{\ae}ningsgrad. De traditionelle virkemidler p{\aa} dyrkningsfladen – fx efterafgr{\o}der og reduktion af kv{\ae}lstofg{\o}dskningen - vil i mange tilf{\ae}lde ikke v{\ae}re tilstr{\ae}kkelige til at n{\aa} reduktionsm{\aa}lene. Dyrkning af fler{\aa}rige afgr{\o}der i kombination med bioraffinering repr{\ae}senterer en mulighed for b{\aa}de at n{\aa} reduktionsm{\aa}lene og at opretholde en {\o}konomisk b{\ae}redygtig landbrugsproduktion. I planperioden 2015-2021 forventes en del af nitratm{\aa}ls{\ae}tningen opn{\aa}et, mens en del er udskudt til perioden efter 2021. Resultater af analyser for tre scenarier for biomasseproduktion viser, at der skal oml{\ae}gges mellem 16 og 28% af landbrugsarealet i oplandet for at opn{\aa} den udskudte reduktion i fjorden. Ved at tage hensyn til retentionen i de forskellige deloplande vil arealoml{\ae}gning kunne reduceres med 4-9%, sammenlignet med udv{\ae}lgelse af marker med den st{\o}rste udvaskning fra rodzonen. Majs er den afgr{\o}de, hvoraf den st{\o}rste andel oml{\ae}gges i scenarierne, fordi det er her den st{\o}rste reduktion i nitratudvaskning opn{\aa}s. Antagelsen om at kunne udtage de mest belastende marker til gr{\ae}sproduktion er mere optimal end muligt i praksis, og derfor repr{\ae}senterer analyserne et estimat for et minimumsareal, der skal udtages for at n{\aa} m{\aa}lene i vandplanerne. De {\o}konomiske analyser viser en positiv business case for produktion af {\o}kologisk proteinkoncentrat ud fra kl{\o}vergr{\ae}s. Men analyserne viser ogs{\aa}, at der kan v{\ae}re stor forskel mellem omr{\aa}der og bedrifter med gevinster og tab, og at andre produktionsformer (intensivt gr{\ae}s eller energipil) i dele af oplandet kan konkurrere med omkostningerne til {\o}vrige anvendte virkemidler til reduktion af nitratudvaskning.",
keywords = "T0-2018",
author = "B{\o}rgesen, {Christen Duus} and Tommy Dalgaard and Pedersen, {Birger Faurholt} and Troels Kristensen and Jacobsen, {Brian H.} and Jensen, {J{\o}rgen Dejg{\aa}rd} and Morten Gylling and Uffe J{\o}rgensen",
note = "Journal 2018-760-000771",
year = "2018",
language = "Dansk",
isbn = "978-87-93643-95-6,",
volume = "131",
series = "DCA rapport",
number = "131",
publisher = "DCA - Nationalt Center for F{\o}devarer og Jordbrug,",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse

AU - Børgesen, Christen Duus

AU - Dalgaard, Tommy

AU - Pedersen, Birger Faurholt

AU - Kristensen, Troels

AU - Jacobsen, Brian H.

AU - Jensen, Jørgen Dejgård

AU - Gylling, Morten

AU - Jørgensen, Uffe

N1 - Journal 2018-760-000771

PY - 2018

Y1 - 2018

N2 - Abstract:Linket til højre henviser til rapporten i trykt format til download.Dokumentet over linket er selve leveringen til ministeriet med følgebrev.For at opnå god økologisk vandkvalitet i Limfjorden opstilles der med Vandområdeplanerne krav om en betydelig reduktion i nitratudledningen i dele af oplandet til Limfjorden. Kollektive virkemidler såsom vådområder og minivådområder har i dele af oplandet kun et lavt potentiale pga. lav dræningsgrad. De traditionelle virkemidler på dyrkningsfladen – fx efterafgrøder og reduktion af kvælstofgødskningen - vil i mange tilfælde ikke være tilstrækkelige til at nå reduktionsmålene. Dyrkning af flerårige afgrøder i kombination med bioraffinering repræsenterer en mulighed for både at nå reduktionsmålene og at opretholde en økonomisk bæredygtig landbrugsproduktion. I planperioden 2015-2021 forventes en del af nitratmålsætningen opnået, mens en del er udskudt til perioden efter 2021. Resultater af analyser for tre scenarier for biomasseproduktion viser, at der skal omlægges mellem 16 og 28% af landbrugsarealet i oplandet for at opnå den udskudte reduktion i fjorden. Ved at tage hensyn til retentionen i de forskellige deloplande vil arealomlægning kunne reduceres med 4-9%, sammenlignet med udvælgelse af marker med den største udvaskning fra rodzonen. Majs er den afgrøde, hvoraf den største andel omlægges i scenarierne, fordi det er her den største reduktion i nitratudvaskning opnås. Antagelsen om at kunne udtage de mest belastende marker til græsproduktion er mere optimal end muligt i praksis, og derfor repræsenterer analyserne et estimat for et minimumsareal, der skal udtages for at nå målene i vandplanerne. De økonomiske analyser viser en positiv business case for produktion af økologisk proteinkoncentrat ud fra kløvergræs. Men analyserne viser også, at der kan være stor forskel mellem områder og bedrifter med gevinster og tab, og at andre produktionsformer (intensivt græs eller energipil) i dele af oplandet kan konkurrere med omkostningerne til øvrige anvendte virkemidler til reduktion af nitratudvaskning.

AB - Abstract:Linket til højre henviser til rapporten i trykt format til download.Dokumentet over linket er selve leveringen til ministeriet med følgebrev.For at opnå god økologisk vandkvalitet i Limfjorden opstilles der med Vandområdeplanerne krav om en betydelig reduktion i nitratudledningen i dele af oplandet til Limfjorden. Kollektive virkemidler såsom vådområder og minivådområder har i dele af oplandet kun et lavt potentiale pga. lav dræningsgrad. De traditionelle virkemidler på dyrkningsfladen – fx efterafgrøder og reduktion af kvælstofgødskningen - vil i mange tilfælde ikke være tilstrækkelige til at nå reduktionsmålene. Dyrkning af flerårige afgrøder i kombination med bioraffinering repræsenterer en mulighed for både at nå reduktionsmålene og at opretholde en økonomisk bæredygtig landbrugsproduktion. I planperioden 2015-2021 forventes en del af nitratmålsætningen opnået, mens en del er udskudt til perioden efter 2021. Resultater af analyser for tre scenarier for biomasseproduktion viser, at der skal omlægges mellem 16 og 28% af landbrugsarealet i oplandet for at opnå den udskudte reduktion i fjorden. Ved at tage hensyn til retentionen i de forskellige deloplande vil arealomlægning kunne reduceres med 4-9%, sammenlignet med udvælgelse af marker med den største udvaskning fra rodzonen. Majs er den afgrøde, hvoraf den største andel omlægges i scenarierne, fordi det er her den største reduktion i nitratudvaskning opnås. Antagelsen om at kunne udtage de mest belastende marker til græsproduktion er mere optimal end muligt i praksis, og derfor repræsenterer analyserne et estimat for et minimumsareal, der skal udtages for at nå målene i vandplanerne. De økonomiske analyser viser en positiv business case for produktion af økologisk proteinkoncentrat ud fra kløvergræs. Men analyserne viser også, at der kan være stor forskel mellem områder og bedrifter med gevinster og tab, og at andre produktionsformer (intensivt græs eller energipil) i dele af oplandet kan konkurrere med omkostningerne til øvrige anvendte virkemidler til reduktion af nitratudvaskning.

KW - T0-2018

M3 - Rapport

SN - 978-87-93643-95-6,

VL - 131

T3 - DCA rapport

BT - Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse

PB - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug,

ER -