Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97. Danmark: Naturovervågning

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

  • Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet
Sammenfatning Danmarks Miljøundersøgelser indledte i efteråret 1994 et moni-te-ringsprogram for vandfugle, menneskelige aktiviteter og bundvege-ta-tion i de kommende jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle i EF-fuglebeskyttelsesområder. Formålet med overvågningen er at måle effekten af en forventet kommende udvidelse med ca. 50 nye reservater. Det svarer til en omtrentlig fordobling i antallet af reservater for vandfugle i Danmark. Effekten måles på vandfuglenes fordelinger og antal, lokalt, nationalt og internationalt. Som led i et forskningsprojekt tilknyttet overvågningen i de jagt- og for-styrrelsesfrie kerneområder indfanges svømmeænder. De forsynes med radiosendere og følges derefter i reservatområderne. Projektet har som formål at belyse effekten af oprettelsen af reservater på svømme-ændernes opholdstider og understøtter teoretiske modelberegninger ved-rørende svømmeændernes ophold i landet. I denne rapport gives en status for dele af det udførte arbejde i 1994-97, med fokus på optællingerne af vandfugle. Standardiserede optællinger af vandfugle blev udført i hovedparten af de nye eller kommende reservater, og resultaterne indtastedes i databaser. Resultaterne af optællingerne præsenteres i summarisk form i rapportens Appendix 1. Da hovedparten af de nye reservater først etableredes med virkning fra 1996-97 er der kun basis for at give et foreløbigt skøn over virkningen af det nye reservatnetværk på forekomsten af vandfuglene i landet. Resultater vedrørende udviklingen i antallet af rastende svømmeænder på en række af de først etablerede reservater antyder dog at disse virker efter hensigten. Derudover er der på flere lokaliteter sket forskydninger i svømmeændernes udbredelse som viser at svømmeænderne benytter de nye reservater i højere grad end de benyttede områderne før reservatoprettelserne. Selvom antallet af svømmeænder er gået frem på flere lokaliteter, er resultaterne set i landet som helhed ikke entydige da der på andre lokaliteter er registreret status quo eller tilbagegange. Tilbagegangene på flere lokaliteter afspejler til dels en svigtende forekomst af især pibeand i efteråret 1997, formodentlig som følge af en kombination af to årsager: 1) efteråret 1997, særligt september-oktober, hvor pibeænderne trækker gennem landet, var ekstremt højvandet, hvilket har begrænset fuglenes adgang til bundvegetationen i fjordene. 2) 1997 var fjerde år i træk med ynglesucces under middel i pibeandebestanden, hvilket må formodes at have forårsaget en stagnerende pibeandebestand.
OriginalsprogDansk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Antal sider72
StatusUdgivet - 1999
SerietitelArbejdsrapport fra DMU
Vol/bind103

    Forskningsområder

  • fugle, vandfugle, optællinger, forstyrrelser, svømmeænder

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 12453631