Improving construction labor productivity and efficiency in renovation projects

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

Denne ph.d.-afhandlings samlede motivation stammer fra den utilfredsstillende udvikling, der ses i
byggeriets arbejdskraftproduktivitet (BAP) og de konsekvenser, det har for entreprenører såvel for samfundet
i bredere forstand. Konsekvenserne er unødvendige høje byggeomkostninger for både private og offentlige
virksomheder.
Målet med dette ph.d.-projekt har været at skabe viden, der kan være en del af at lukke videns gabet om,
hvorfor BAP har udviklet sig som den har, og hvordan denne udvikling kan ændres.
De data der blev analyseret for at lukke videns gabet blev indsamlet fra tre kilder: 1) makroøkonomiske
statistiske nationale databaser, 2) casestudier af fire renoveringsprojekter og 3) publiceret litteratur.
Dette ph.d.-projekts resultater er seks videnskabelige artikler som fremad vil blive benævnt: "primære
publikationer". Den første primære publikation viser, at håndværkernes effektivitet (effektivt arbejde udføres
med maksimal tid brugt på værdiskabende arbejde (VSA) og minimal tid brugt på ikke-værdi skabende
arbejde (IVSA)) er afgørende for BAP-udvikling på nationalt niveau. Den anden primære publikation
identificerede 5 system karakteristika der skitserer hvordan VSA og IVSA opfører sig hvilket fremmer viden
om hvordan arbejdstid spildes i renoveringsprojekter. Den tredje primære publikation viser hvordan
potentialer for optimering af VSA kan afdækkes i renoveringsprojekter. Den fjerde primære publikation
beskriver, hvordan brugen af lean construction metoder påvirker den tid som bruges på VSA i
renoveringsprojekter. Den femte primære publikation præsenterer, hvordan lokationssporing af
håndværkernes bevægelse på byggepladsen potentielt kan bruges til at automatisere overvågningen af den tid
som bruges på VSA. Den sjette primære publikations strukturere publiceret viden on Integrated Project
Delivery og viser hvordan det kan forstås. Forståelsen fungerer som et fundament for fremtidig brug i
renoveringsprojekter.
Implikationerne af dette ph.d.-projekt er, at vi nu bedre forstår vigtigheden og effekten af håndværkernes
effektivitet på BAP-udvikling på nationalt niveau. Vi kan yderligere se, at arbejdstidens adfærd er ens på
tværs af renoveringsprojekter, hvilket betyder, at renoveringsprojekter ikke er unikke, men repetitive set fra
et arbejdstidsperspektiv. Dette, sammen med evnen til at afdække VSA-tidspotentialer og en forbedret
forståelse af den effekt, som lean construction metoder har på VSA-tid i renoveringsprojekter, skaber et
stærkt fundament for forandring.
Bidragets oversatte titelForbedring af arbejdskraftens produktivitet og effektivitet i renoveringsprojekter i byggebranchen
OriginalsprogEngelsk
Antal sider128
StatusAfsendt - 20 nov. 2020

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 201121868