Hvorfor faldt de fra? Fortællinger om frafald på Global Studies

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

Abstract

Rapporten formidlerresultaterne af en mindre kvalitativ undersøgelse af studerendes overvejelser og begrundelser for studieskift/-ophør på Globale Studier, Aarhus Universitet. Formålet er at få indblik i de faktorer, de studerende oplever, som afgørende for studieskift/-ophør. Rapporten er udarbejdet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), Aarhus Universitet. Undersøgelsen er initieret af Globale Studier, som et led i en strategisk indsats for at minimere frafaldet på uddannelserne. Notatet bekræfter forskningens pointer om at frafald er et komplekst fænomen, og at den studerendes beslutning er baseret på en individuel afvejning af en række pull- og push-faktorer. Push-faktorer indbefatter uddannelsesinterne forhold (fag, undervisningstilrettelæggelse, relationer til undervisere og medstuderende). Pull-faktorer indbefatter uddannelseseksterne forhold. (Rode Larsen, Sommersel, & Søgaard Larsen 2013). Specifikt i forhold til Globale Studier peger undersøgelsen på både interne og eksterne forhold. Centrale temaer i de studerendes fortællinger er: Manglende karrierefortællinger, og udfordringer i spændingsfeltet mellem beskeden sproglig progression, en stor arbejdsindsats og forventningen om at skulle begå sig jobmæssigt på sproget inden for en overskuelig årrække. Hertil kommer udfordringer om strukturering af studietid samt et mismatch mellem forudgående forestillinger om studiets indhold og landets kultur og mødet med disse
OriginalsprogDansk
Publikationsdato2015
StatusUdgivet - 2015

Emneord

  • Frafald på universiteter
  • Push factors
  • Pull factors

Citationsformater