Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

GoInGlobal: Afrapportering og praksisanbefalinger vedrørende inklusion og forankring af internationale medarbejdere og tilflyttere i Ringkøbing-Skjern Kommune

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologiForskning

Standard

GoInGlobal : Afrapportering og praksisanbefalinger vedrørende inklusion og forankring af internationale medarbejdere og tilflyttere i Ringkøbing-Skjern Kommune. / Lovelady, Astrid Stampe; Rytter, Mikkel; Selmer, Bodil; Bertram Larsen, Pernille; Wilms, Sofie; Sørensen, Johanne Korsdal.

Aarhus : Aarhus Universitet, 2020. 46 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologiForskning

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

Bibtex

@book{b11cd33317d74320a8d2df8b219530d8,
title = "GoInGlobal: Afrapportering og praksisanbefalinger vedr{\o}rende inklusion og forankring af internationale medarbejdere og tilflyttere i Ringk{\o}bing-Skjern Kommune",
abstract = "Projektet GoInGlobal er et samarbejde mellem MANTRA, Aarhus Universitet og Ringk{\o}bing-Skjern Kommune. Projektet kortl{\ae}gger udfordringer og muligheder for inklusion og forankring af internationale medarbejdere og tilflyttere i Ringk{\o}bing- Skjern Kommune via et antropologisk studie (145 interviews og deltagerobservati- onsstudier). GoInGlobal belyser inklusion og forankring gennem samspillet mellem virksomheds-, familie- og sprogsporet. Med afs{\ae}t i de tre spor har MANTRA udar- bejdet en dybdeg{\aa}ende forst{\aa}else for erfaringer og bos{\ae}ttelsesprioriteringer blandt internationale medarbejdere/ tilflyttere. Det vil danne baggrund for rapportens konklusion og praksisanbefalinger.Ringk{\o}bing-Skjern Kommune har allerede mange gode initiativer i gang og er en attraktiv kommune at flytte til for internationale medarbejdere/ tilflyttere. Alligevel er det vanskeligt at forankre internationale medarbejdere/ tilflyttere i kommunen, som derfor {\o}nsker at blive endnu bedre til at inkludere disse nye borgere. P{\aa} den baggrund kortl{\ae}gger rapporten udfordringer og muligheder ved – is{\ae}r – midler- tidigt migrantarbejde, sprogudfordringer, manglende viden om danske forhold og sociale normer samt ved ledelse af en international arbejdsstyrke.Mange internationale medarbejdere forestiller sig ved deres ankomst til Danmark, at deres arbejde og ophold i Danmark skal v{\ae}re midlertidigt. Det kan ogs{\aa} v{\ae}re, at de slet ikke har bestemte planer for deres fremtid i Danmark eller et andet sted. De {\o}nsker at tjene penge og forestiller sig m{\aa}ske at skulle vende tilbage til hjemlandet derefter. Med midlertidighedsperspektivet som udgangspunkt er der flere af de internationale tilflyttere, som ikke umiddelbart prioriterer at inve- stere tid og kr{\ae}fter i sprogundervisning. Men med mangel p{\aa} danskkundskaber kan det v{\ae}re vanskeligt at skifte job, beg{\aa} sig socialt i lokalsamfundet og forst{\aa} kolleger p{\aa} arbejdspladsen. Det betyder, at det midlertidige perspektiv kan blive selvforst{\ae}rkende: p{\aa} grund af en midlertidig tidshorisont i Danmark opn{\aa}r de internationale medarbejdere/ tilflyttere ikke n{\o}dvendigvis de kompetencer og f{\ae}rdigheder, som de selv og andre lokale borgere anser for at v{\ae}re n{\o}dvendige for deres inklusion og forankring i kommunen.Ofte er det gifte par/ b{\o}rnefamilier, der etablerer sig mere permanent efter at have boet i Danmark, herunder Ringk{\o}bing-Skjern Kommune, i nogle {\aa}r. I m{\o}det med det danske foreningsliv, daginstitutioner og skoler f{\aa}r de s{\aa} ofte lyst til at forbedre deres danskkundskaber. Men p{\aa} det tidspunkt kan det v{\ae}re en udfordring at l{\ae}re dansk, da de s{\aa} ikke l{\ae}ngere har mulighed for at benytte gratis tilbud for danskundervisning.GoInGlobal har ogs{\aa} vist, at det for ledere p{\aa} virksomheder kan v{\ae}re en udfor- dring at lede internationale medarbejdere. Det kan betyde, at lederne har sv{\ae}rt ved at h{\aa}ndtere potentielle konflikter, hvor kulturelle/ sociale normer spiller en rolle. Og det kan betyde, at det for lederne kan v{\ae}re sv{\ae}rt at motivere internationalemedarbejdere til f.eks. at sige g{\o}re opm{\ae}rksom p{\aa} en besked, de ikke har forst{\aa}et og g{\o}re opm{\ae}rksom p{\aa} eventuelle fejl i arbejdet. Her kan forestillinger om hierarkier p{\aa} arbejdspladsen fra hjemlandet spille en rolle for, hvordan internationale medar- bejdere forholder sig til chefen. En stigende international arbejdsstyrke kan alts{\aa} stille s{\ae}rlige krav til ledelsen. Lignende udfordringer med ikke at stille opklarende sp{\o}rgsm{\aa}l kan ogs{\aa} g{\o}re sig g{\ae}ldende i daginstitutioner og skoler, hvilket stiller ekstra krav til p{\ae}dagoger og l{\ae}rere.",
keywords = "Internationale arbejdstagere, Integration, Fastholdelse, Landbrug, Mellemstore virksomheder, Vestjylland",
author = "Lovelady, {Astrid Stampe} and Mikkel Rytter and Bodil Selmer and {Bertram Larsen}, Pernille and Sofie Wilms and S{\o}rensen, {Johanne Korsdal}",
year = "2020",
month = dec,
language = "Dansk",
publisher = "Aarhus Universitet",

}

RIS

TY - BOOK

T1 - GoInGlobal

T2 - Afrapportering og praksisanbefalinger vedrørende inklusion og forankring af internationale medarbejdere og tilflyttere i Ringkøbing-Skjern Kommune

AU - Lovelady, Astrid Stampe

AU - Rytter, Mikkel

AU - Selmer, Bodil

AU - Bertram Larsen, Pernille

AU - Wilms, Sofie

AU - Sørensen, Johanne Korsdal

PY - 2020/12

Y1 - 2020/12

N2 - Projektet GoInGlobal er et samarbejde mellem MANTRA, Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet kortlægger udfordringer og muligheder for inklusion og forankring af internationale medarbejdere og tilflyttere i Ringkøbing- Skjern Kommune via et antropologisk studie (145 interviews og deltagerobservati- onsstudier). GoInGlobal belyser inklusion og forankring gennem samspillet mellem virksomheds-, familie- og sprogsporet. Med afsæt i de tre spor har MANTRA udar- bejdet en dybdegående forståelse for erfaringer og bosættelsesprioriteringer blandt internationale medarbejdere/ tilflyttere. Det vil danne baggrund for rapportens konklusion og praksisanbefalinger.Ringkøbing-Skjern Kommune har allerede mange gode initiativer i gang og er en attraktiv kommune at flytte til for internationale medarbejdere/ tilflyttere. Alligevel er det vanskeligt at forankre internationale medarbejdere/ tilflyttere i kommunen, som derfor ønsker at blive endnu bedre til at inkludere disse nye borgere. På den baggrund kortlægger rapporten udfordringer og muligheder ved – især – midler- tidigt migrantarbejde, sprogudfordringer, manglende viden om danske forhold og sociale normer samt ved ledelse af en international arbejdsstyrke.Mange internationale medarbejdere forestiller sig ved deres ankomst til Danmark, at deres arbejde og ophold i Danmark skal være midlertidigt. Det kan også være, at de slet ikke har bestemte planer for deres fremtid i Danmark eller et andet sted. De ønsker at tjene penge og forestiller sig måske at skulle vende tilbage til hjemlandet derefter. Med midlertidighedsperspektivet som udgangspunkt er der flere af de internationale tilflyttere, som ikke umiddelbart prioriterer at inve- stere tid og kræfter i sprogundervisning. Men med mangel på danskkundskaber kan det være vanskeligt at skifte job, begå sig socialt i lokalsamfundet og forstå kolleger på arbejdspladsen. Det betyder, at det midlertidige perspektiv kan blive selvforstærkende: på grund af en midlertidig tidshorisont i Danmark opnår de internationale medarbejdere/ tilflyttere ikke nødvendigvis de kompetencer og færdigheder, som de selv og andre lokale borgere anser for at være nødvendige for deres inklusion og forankring i kommunen.Ofte er det gifte par/ børnefamilier, der etablerer sig mere permanent efter at have boet i Danmark, herunder Ringkøbing-Skjern Kommune, i nogle år. I mødet med det danske foreningsliv, daginstitutioner og skoler får de så ofte lyst til at forbedre deres danskkundskaber. Men på det tidspunkt kan det være en udfordring at lære dansk, da de så ikke længere har mulighed for at benytte gratis tilbud for danskundervisning.GoInGlobal har også vist, at det for ledere på virksomheder kan være en udfor- dring at lede internationale medarbejdere. Det kan betyde, at lederne har svært ved at håndtere potentielle konflikter, hvor kulturelle/ sociale normer spiller en rolle. Og det kan betyde, at det for lederne kan være svært at motivere internationalemedarbejdere til f.eks. at sige gøre opmærksom på en besked, de ikke har forstået og gøre opmærksom på eventuelle fejl i arbejdet. Her kan forestillinger om hierarkier på arbejdspladsen fra hjemlandet spille en rolle for, hvordan internationale medar- bejdere forholder sig til chefen. En stigende international arbejdsstyrke kan altså stille særlige krav til ledelsen. Lignende udfordringer med ikke at stille opklarende spørgsmål kan også gøre sig gældende i daginstitutioner og skoler, hvilket stiller ekstra krav til pædagoger og lærere.

AB - Projektet GoInGlobal er et samarbejde mellem MANTRA, Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet kortlægger udfordringer og muligheder for inklusion og forankring af internationale medarbejdere og tilflyttere i Ringkøbing- Skjern Kommune via et antropologisk studie (145 interviews og deltagerobservati- onsstudier). GoInGlobal belyser inklusion og forankring gennem samspillet mellem virksomheds-, familie- og sprogsporet. Med afsæt i de tre spor har MANTRA udar- bejdet en dybdegående forståelse for erfaringer og bosættelsesprioriteringer blandt internationale medarbejdere/ tilflyttere. Det vil danne baggrund for rapportens konklusion og praksisanbefalinger.Ringkøbing-Skjern Kommune har allerede mange gode initiativer i gang og er en attraktiv kommune at flytte til for internationale medarbejdere/ tilflyttere. Alligevel er det vanskeligt at forankre internationale medarbejdere/ tilflyttere i kommunen, som derfor ønsker at blive endnu bedre til at inkludere disse nye borgere. På den baggrund kortlægger rapporten udfordringer og muligheder ved – især – midler- tidigt migrantarbejde, sprogudfordringer, manglende viden om danske forhold og sociale normer samt ved ledelse af en international arbejdsstyrke.Mange internationale medarbejdere forestiller sig ved deres ankomst til Danmark, at deres arbejde og ophold i Danmark skal være midlertidigt. Det kan også være, at de slet ikke har bestemte planer for deres fremtid i Danmark eller et andet sted. De ønsker at tjene penge og forestiller sig måske at skulle vende tilbage til hjemlandet derefter. Med midlertidighedsperspektivet som udgangspunkt er der flere af de internationale tilflyttere, som ikke umiddelbart prioriterer at inve- stere tid og kræfter i sprogundervisning. Men med mangel på danskkundskaber kan det være vanskeligt at skifte job, begå sig socialt i lokalsamfundet og forstå kolleger på arbejdspladsen. Det betyder, at det midlertidige perspektiv kan blive selvforstærkende: på grund af en midlertidig tidshorisont i Danmark opnår de internationale medarbejdere/ tilflyttere ikke nødvendigvis de kompetencer og færdigheder, som de selv og andre lokale borgere anser for at være nødvendige for deres inklusion og forankring i kommunen.Ofte er det gifte par/ børnefamilier, der etablerer sig mere permanent efter at have boet i Danmark, herunder Ringkøbing-Skjern Kommune, i nogle år. I mødet med det danske foreningsliv, daginstitutioner og skoler får de så ofte lyst til at forbedre deres danskkundskaber. Men på det tidspunkt kan det være en udfordring at lære dansk, da de så ikke længere har mulighed for at benytte gratis tilbud for danskundervisning.GoInGlobal har også vist, at det for ledere på virksomheder kan være en udfor- dring at lede internationale medarbejdere. Det kan betyde, at lederne har svært ved at håndtere potentielle konflikter, hvor kulturelle/ sociale normer spiller en rolle. Og det kan betyde, at det for lederne kan være svært at motivere internationalemedarbejdere til f.eks. at sige gøre opmærksom på en besked, de ikke har forstået og gøre opmærksom på eventuelle fejl i arbejdet. Her kan forestillinger om hierarkier på arbejdspladsen fra hjemlandet spille en rolle for, hvordan internationale medar- bejdere forholder sig til chefen. En stigende international arbejdsstyrke kan altså stille særlige krav til ledelsen. Lignende udfordringer med ikke at stille opklarende spørgsmål kan også gøre sig gældende i daginstitutioner og skoler, hvilket stiller ekstra krav til pædagoger og lærere.

KW - Internationale arbejdstagere

KW - Integration

KW - Fastholdelse

KW - Landbrug

KW - Mellemstore virksomheder

KW - Vestjylland

M3 - Antologi

BT - GoInGlobal

PB - Aarhus Universitet

CY - Aarhus

ER -