Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2010 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen)

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

  • Michael Søgaard Larsen, Danmark
  • Dorte Kousholt
  • Niels Ploug, Danmarks Statistik , Danmark
  • Thomas Moser, Høgskolen i Vestfold, Norge
  • Jan Kampmann, RUC, Danmark
Hvad ønsker vi at få at vide?
Arten og kvaliteten af skandinavisk forskning i året 2010 i dagtilbud for de 0-6årige gen-nem en forskningskortlægning og forskervurdering.
Hvem ønsker at vide det og hvorfor?
Projektet er udført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning som et samarbejds-projekt med Danmarks Evalueringsinstitut. Projektet støttes desuden af Det Kongelige Kunnskapsdepartementet i Norge og Skolverket i Sverige.
EVA anvender resultatet af den gennemførte forskningskortlægning og -vurdering til ud-arbejdelse af en årsrapport til dagtilbudsområdet i Danmark, hvor især nye forsknings-mæssige udviklingslinjer og fund betones. Data fra projektet indgår desuden i en data-base om forskning i dagtilbud for de 0-6årige.
Hvad fandt vi frem til?
At der i året 2010 blev publiceret 51 undersøgelser om dagtilbud for de 0-6-årige. Heraf havde 12 data fra Danmark, 21 data fra Norge og 19 data fra Sverige, 2 havde data fra ikke-skandinaviske lande. I årets studier var der kun to komparative, dvs. sådanne som på én gang undersøger forhold i mere end ét land. 42 af undersøgelserne har god viden-skabelig kvalitet.
Det pædagogiske personale er undersøgelsesgenstand i 61 % af årets studier. I 57 % ind-går børnene. Forældre kun i 6 % af undersøgelserne.
49 % af årets undersøgelser inddrager slet ikke et bredere samfundsmæssigt perspektiv i undersøgelsens analyser. Et sådant perspektiv findes i 51 % af undersøgelserne.
47 % af undersøgelserne anvender et etnografisk design, efterfulgt af holdningsundersø-gelser (22 %) og casestudier (14 %). I årets forskning er der 25 % af studierne, som an-vender kvantitativ analyse. Feltets typiske forskning har et kvalitativt design.
De 42 undersøgelser om institutioner for 0-6 årige i Skandinavien, udgivet i 2010 med tilfredsstillende forskningskvalitet, har dannet grundlag for identificering af 5 temaer. Alle undersøgelserne er sorteret i disse: Relationer, læreproces, ledelse og profession, det aktive barn, dagtilbud som organisation i samfundet.
Hvordan kom vi frem til disse resultater?
Projektet har haft tre hovedfaser: Først søgte vi i alle relevante kilder efter forskning, som er udkommet i året 2010. Derpå sorterede vi de fundne undersøgelser for at sikre, at kun relevante undersøgelser blev medtaget. Så trak vi de relevante data ud af under-søgelserne bl.a. ved hjælp af et it-software udviklet specielt til dette formål ved London Universitet. Endelig blev de relevante undersøgelser sorteret og sammenlignet og på den måde kortlagt og vurderet.
Hvor kan man finde mere information?
8
Undersøgelsen indgår i Evidensbasen, som Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har etableret, se http://www.dpu.dk/clearinghouse. Her kan man også finde et link til det forskningsgrundlag, Konceptnotatet, som styrer forskningsprocessen i Dansk Clea-ringhouse for Uddannelsesforskning.
Data fra undersøgelsen indgår ligeledes i databasen NB-ECEC, der er tilgængelig på http://www.nb-ecec.org
Endelig kan man læse mere om udvalgte dele af forskningen i magasinet Bakspejlet og i webartikler, der udgives af Danmarks Evalueringsinstitut
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDansk Clearinghouse for uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet
Antal sider131
Rekvirerende organDanmarks Evalueringsinstitut
StatusUdgivet - 13 feb. 2012
SerietitelClearinghouse Forskningsserien
Vol/bind10

    Forskningsområder

  • forskningskortlægning, Skandinavien, pædagogisk forskning, førskole, Dagtilbud, Norge, Sverige, Danmark, state of the art review, Internationale komparative undersøgelser

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 44305919