Evaluering af pesticidindikatoren PestNaB

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Ifølge regeringsgrundlaget fra november 2007 skal pesticidforbruget i dansk
landbrug reduceres, og regeringen iværksatte i 2008 en fremrykket evaluering
af Pesticidplan 2004-09. I denne forbindelse skulle der udvikles en ny og mere
retvisende indikator, der i højere grad end behandlingshyppigheden måler
pesticidernes skadevirkninger, så der mere målrettet og effektivt kan sættes ind
over for disse virkninger.
I rapporten ”Indikator for pesticiders belastning af naturen (PestNaB)”
foreslås en ny indikator, PestNaB, der er udviklet som en indikator til
monitering og beregning af pesticiders naturbelastning (Kjær et al. 2008).
PestNaB er baseret på en række beregninger, hvori indgår databaser for
pesticidsalget, landbrugsarealets anvendelse til forskellige afgrøder,
pesticidanvendelsen i forbindelse med disse afgrøder samt den geografiske
placering af landskabselementer som levende hegn, vandløb, søer og
vandhuller i forhold til markerne (Kjær et al. 2008) [PestNaB anvender tillige
betegnelsen ”naturelementer” som synonym for ”landskabselementer”].
Resultaterne af indikatorberegningerne er tænkt at skulle indgå i
beslutningsgrundlaget og som mål for den fremtidige miljøpolitik i relation til
regulering af pesticidanvendelsen. Resultaterne af beregningerne skal kunne
anvendes til at vurdere effekter af forskellige mulige tiltag til reduktion af
pesticidernes belastning af naturen, fx reduceret forbrug af pesticider og
anvendelse af mindre toksiske pesticider.
Til en vurdering af PestNaBs troværdighed og egnethed som indikator for
pesticiders miljøbelastning, er der i nærværende projekt gennemført en
evaluering af beregningsmetoder, følsomhed og usikkerhed, samt
datagrundlaget i PestNaB.
OriginalsprogDansk
ForlagMiljøstyrelsen
Antal sider74
StatusUdgivet - 2010
Eksternt udgivetJa

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 44752354