Distribuerede og fleksible forløb om studiestrategier: Takeaway Teaching er et design, der rummer forløb med fokus på generiske studiestrategier. Disse forløb er nemme at tilpasse og integrere i undervisningen via distribution i LMS.

Publikation: KonferencebidragPosterFormidling

Undervisere på Aarhus Universitet efterspørger workshops og aktiviteter, som har fokus på studiekompetencer. Formålet med designet er at klæde underviserne på til at integrere almene studiekompetencer i undervisningen og dermed ikke afkoble denne dimension fra den faglige. Formatet er en form for online drejebøger med øvelser, aktiviteter og litteratur, der kan kombineres med fagspecifikt indhold. De fleksible didaktiske formater bliver delt på Aarhus Universitets LMS, Blackboard. Formatet understøtter dermed en distribueret undervisningsudvikling i form af forløb, der bliver udviklet af didaktiske fagpersoner én gang, men kan genanvendes og remixes af underviserne. Designet er informeret af forskning omkring selvreguleret læring, 21st century skills og metakognition. Formatet i Takeaway Teaching er derudover en konkretisering af undervisningsaktiviteter uden underviserne i den anden ende nødvendigvis har en didaktisk indsigt i emnet. Dermed fungerer formatet som stilladseret undervisningen ift. konkrete studiekompetencer, som ønskes understøttet i undervisningen. Designet har et metaorienteret sigte, hvor fokus bliver rettet mod andenordensundervisning og dermed ikke blot en faglighed, men også i tilegnelsen af denne faglighed (Keiding & Thingholm 2017). Fra forskningen ved vi desuden, at selvreguleret læring, hvor de studerende er bevidste om hvordan de bedst studerer, og hvordan de kan udvikle og regulere egne studiestrategier, styrker de studerendes evner til at klare sig igennem (Coutinho, 2008). Det er sigtet med Takeaway Teaching, at studerende lærer at knytte studiestrategiske kompetencer til deres egen specifikke faglighed. En ønsket afledt effekt er desuden det potentiale for kompetenceudvikling, der ligger i at lade undervisere være facilitatorer på aktiviteter, som de skal forholde sig til og kan se effekten af i den specifikke kontekst. De foreløbige resultater fra et kvalitativt studie, hvor fem undervisere blev fulgt, bliver præsenteret til en paperpræsentation af Hanne Thingholm og Rose Broberg. Udover dette studie har vi en optælling over antallet af distribuerede Takeaway Teaching-forløb ind i konkrete undervisningsforløb på Arts. Forfattere Anders Hjortskov Larsen, AU; Hanne Balsby Thingholm, AU Referencer Keiding, T. Bering, Thingholm, H. Balsby (2017). Om undervisning af første og anden orden. Studier i læreruddannelse og -profession; Årg. 2, nr. 1 Coutinho, S. (2008). Self-efficacy, Metacognition, and Performance. North American Journal of Psychology, 10(1), 165-172.
OriginalsprogDansk
Udgivelsesår2019
StatusUdgivet - 2019

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 157985007