Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den danske lægevagt i internationalt perspektiv: - en sammenlignende undersøgelse af lægevagt i Danmark, England, Holland, Norge og Sverige

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

  • Forskningsenheden for Almen Praksis

Lægevagtsområdet har været genstand for debat. Debatten har blandt andet haft politisk fokus på hele akutområdet og på eventuelt at inddrage sygeplejersker i visitationen med inspiration fra vores nabolande. I den anledning har Lægeforeningen ønsket at få udarbejdet en sammenlignende analyse af lægevagtord-ningen i Danmark med tilsvarende ordninger i England, Holland, Sverige og Norge. Analysen skal bidrage til en kvalificeret beslutningsproces vedrørende organisering af lægevagtordningen. Analysen er udarbejdet i en 3-måneders periode fra december 2009 til marts 2010.

Metode

Undersøgelsen er foretaget som et kombineret litteratur-, interview- og korrespondancestudie med ind-dragelse af centralt placerede og aktive fremtrædende nøglerepræsentanter fra forskningsmiljøer omkring out-of-hours (OOH) i de undersøgte lande.

Resultater

OOH-organisationerne i England, Holland, Sverige og Norge afviger fra den danske lægevagtsorganisation. I disse lande er OOH decentralt styret og har ingen fælles national organisering som i Danmark. I Holland, Norge og Danmark har man en lægefaglig deltagelse i ledelsen af lægevagten med indbygget faglig selvsty-ring og ansvar for arbejdstilrettelæggelse og bemanding inden for geografisk mindre enheder. I England og Sverige er OOH organisatorisk placeret under offentlig ledelse. Alle lande har telefonisk visitation, men kun i Danmark varetages visitationen af læger, som altovervejende er speciallæger i almen medicin og med klinisk funktion som sådan. I de øvrige lande visiterer sygeplejersker eller andet sundhedspersonale. I Eng-land, Sverige, Holland og dele af Norge anvendes it-baserede beslutningsstøttesystemer til at kvalificere visitationen. Brugen af beslutningssystemet er kun obligatorisk i den svenske 1177-ordning. Kun i Danmark har man et nationalt it-baseret journalsystem, som elektronisk ajourfører patienternes basisoplysninger med automatisk korrespondance til egen læges journalsystem. Visitationskapaciteten i de sygeplejerskebe-34

tjente telefoniske visitationer er omkring 4-6 patienter pr. visitator pr. time, mens kapaciteten i den danske lægebemandede visitation giver mulighed for mindst 15 patienter pr. visitator pr. time.

Konklusion

Undersøgelsen har været begrænset af manglende sammenligneligt statistisk materiale og tilstrækkeligt relevant og videnskabeligt kvalificeret litteratur for området. Det er derfor ikke muligt at foretage en enty-dig konklusion af, hvorvidt lægevagtsydelserne i Holland, England, Sverige og Norge har et mere hensigts-mæssigt og sikkert behandlingsresultat end lægevagten i Danmark. For at kunne komme med entydige konklusioner finder vi, at man skal sikre ny viden inden for fem afgørende punkter. 1. Man ved ikke, om lægen er bedst til jobbet som visitator eller ej. 2. Der er ikke foretaget målrettede undersøgelser af, hvor-vidt de it-baserede beslutningsstøttesystemer øger faglighed og kvalitet i visitationen. 3. Vore oplysninger tyder på en højere produktivitet ved lægevisitation sammenlignet med sygeplejerskevisitation. 4. Telefonisk visitation er afgørende for antallet af konsultationer og sygebesøg, og speciallæger har mulighed for og ser ud til at afslutte flere i telefonkonsultationer. 5. Lægevagten er fagligt selvstyret, og sikrer derved et kon-stant lægeligt tilbud uanset døgn- og årstidsvariation og behov for ekstra bemanding ved eksempelvis epi-demier.

OriginalsprogDansk
Antal sider40
StatusUdgivet - 2010

    Forskningsområder

  • vagtlæge, lægevagt

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 20039944