Danmarks ynglebestand af skarver i 2023

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivningpeer review

Abstract

Ved den årlige optælling af ynglende skarver i Danmark i 2023 blev der registreret 30.767 par. Dette svarer til en fremgang på 1,6 % i forhold til året før. Siden 2014 har den danske bestand været stabil på 30.000-33.000 par. I alle regioner var der kun mindre ændringer i antallet af ynglende skarver fra 2022 til 2023. Der blev i 2023 fundet ynglende skarver på i alt 87 lokaliteter. Der blev fundet ni nye kolonier, mens skarverne havde forladt fem lokaliteter, hvor de ynglede i 2022. En af de nye kolonier var placeret i et læhegn flere hundrede meter fra nærmeste vandområde, hvilket ikke tidligere er observeret i Danmark. Landets største koloni var fortsat Stavns Fjord på Samsø med 2.629 reder, mens yderligere fem kolonier var på over 1.000 reder. I modsætning til 2022 blev der i 2023 ikke konstateret udbrud af fugleinfluenza i danske skarvkolonier. Den stigende bestand af havørne i Danmark påvirker en del af skarvkolonierne, og det vurderes, at mindst 15 % af landets ynglende skarver blev forhindret i at få unger på vingerne i 2023 på grund af havørne. Forvaltende tiltag (regulering) blev i 2023 foretaget i 13 kolonier og omfattede i alt 3.911 skarvreder, svarende til ca. 12,7 % af det samlede antal reder i landet. I 11 af kolonierne foretog Naturstyrelsen reguleringen, mens den blev udført af private lodsejere i to olonier. Reguleringstiltagene bestod primært i oliering af æg.
OriginalsprogDansk
ForlagAarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy
Antal sider42
ISBN (Trykt)978-87-7156-824-0
StatusUdgivet - dec. 2023
NavnTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Nummer294
ISSN2244-999X

Citationsformater