Biomasser af alger og hårdbundsfauna samt production af fiskeføde på et naturligt stenrev

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

De danske stenrev har i over 100 år været udnyttet som en ressource for marine anlægsarbejder og revenes tangskove blev siden alvorligt påvirket af eutrofiering. Udviklingen,med tab af hårdbundshabitater og ringe naturkvalitet på dem der er tilbage, er nu ved at vende. Vandmiljøet viser positive forbedringer, genopretning af enkelte stenrev er gennemført og nye genopretningsprojekter er i støbeskeen.
Denne undersøgelse er en af de få, der er gennemført på danske rev, som beskriver artsspecifikke biomasser af flora of fauna samt individantal af fritlevende dyr. Undersøgelserne er gennemført på Hatter Barn i Samsø Bælt og udgjorde en delmængde i det større RevFisk projekt, hvis overordnede formål var at beskrive stenrevs betydning som habitat for fisk.
To relativt afgrænsede og dybdemæssigt forskellige kortlagte revstrukturer blev undersøgt på Hatter Barn, hvor dybden er henholdsvis 6-13m og 13-21m. De kvantitative undersøgelser af makroalger og bunddyr blev udført med en dykkerbetjent ”undervandsstøvsuger”. Der blev indsamlet og oparbejdet 12 prøver fra hver revstruktur, hvor dem fra det dybe rev blev opdelt i to grupper. Vi fandt samlede biomasser på 619,6g (± 397,6 g) askefri tørvægt/m2 på sten på det lavvandede plateau, 74,2g (± 26,9 g) på det dybere rev med en stejl skråning og kun 13,7g (± 2,0 g) på stenene neden for stenskråningen. Der var
betydelig forskel i artssammensætning og dominansforhold på de forskellige dybder.
Vi fandt signifikante positive sammenhænge mellem den samlede algevegetations biomasse og den samlede faunabiomasse og antal individer af mobile dyr. Sammenhængene var endnu tydeligere mellem rødalgebiomassen og fauna biomasser og antal mobile dyr og rødalgerne var yderligere positivt korreleret med biomasse og antal individer af krebsdyr.
På baggrund af de fundne faunabiomasser og undersøgelser af maveindhold i fisk fanget på revet blev fødebiomasser og fødeproduktion for torsk og havkarusser estimeret for de to revstrukturer på Hatter Barn.
OriginalsprogDansk
Udgivelsesår2017
StatusUdgivet - 2017
Begivenhed19. Danske Havforskermøde - Konventum, Helsingør, Danmark
Varighed: 25 jan. 201727 jan. 2017
http://www2.bio.ku.dk/havforsker/

Konference

Konference19. Danske Havforskermøde
LokationKonventum
LandDanmark
ByHelsingør
Periode25/01/201727/01/2017
Internetadresse

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 113999304