Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Standard

Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland. / Aastrup, Peter; Boertmann, David.

Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2009. 90 s. (Faglig rapport fra DMU; Nr. 729).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Harvard

Aastrup, P & Boertmann, D 2009, Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland. Faglig rapport fra DMU, nr. 729, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.

APA

Aastrup, P., & Boertmann, D. (2009). Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU, Nr. 729

CBE

Aastrup P, Boertmann D 2009. Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 90 s. (Faglig rapport fra DMU; Nr. 729).

MLA

Aastrup, Peter og David Boertmann Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 2009. (Faglig rapport fra DMU; Journal nr. 729).

Vancouver

Aastrup P, Boertmann D. Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2009. 90 s. (Faglig rapport fra DMU; Nr. 729).

Author

Aastrup, Peter ; Boertmann, David. / Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2009. 90 s. (Faglig rapport fra DMU; Nr. 729).

Bibtex

@book{a96ccb409d1f11dea092000ea68e967b,
title = "Biologiske beskyttelsesomr{\aa}der i Nationalparkomr{\aa}det, Nord- og {\O}stgr{\o}nland",
abstract = "Denne rapport er et supplement til og en opdatering af en tidligere udsendt rapport (Aastrup et al. 2005). Opdateringen har til form{\aa}l at pr{\ae}sentere den viden som er fremkommet siden den f{\o}rste rapport, samt at behandle en r{\ae}kke sp{\o}rgsm{\aa}l som er fremkommet i forbindelse med det videre arbejde med forvaltning af Nationalparken i Gr{\o}nlands Hjemmestyre.De to rapporter udg{\o}r tilsammen en del af baggrunden for denfremtidige forvaltning af de biologiske v{\ae}rdier i Nationalparken i Nordog{\O}stgr{\o}nland samt omr{\aa}det omkring Ittoqqortoormiit nord for 70ºN.De forventede aktiviteter i omr{\aa}det varierer fra kortvarige bes{\o}g af vandrendeturister til storstilede og langvarige efterforsknings- og udvindingsaktiviteteri forbindelse med forekomsten af mineraler. Effekterneaf forstyrrelser varierer fra kortvarig bortskr{\ae}mning af individer (udenyderligere effekter) til l{\ae}ngerevarende effekter med risiko for bestandsnedgange.Der foresl{\aa}s 3 kategorier af omr{\aa}der i Nationalparken:Artsspecifi kke kerneomr{\aa}der ('hot-spots'), som ofte er af begr{\ae}nset('hot-spots'), som ofte er af begr{\ae}nset udstr{\ae}kning og i mange tilf{\ae}lde med vagt defi nerede gr{\ae}nser (f.eks.forekomst-omr{\aa}der for moskusokser). Her anbefales specifi kke regler foradgang som gennemg{\aa}s nedenfor - i {\o}vrigt anses de g{\ae}ldende nationalpark-regler for at v{\ae}re tilstr{\ae}kkelige.Biologiske interesseomr{\aa}der, som er st{\o}rre omr{\aa}der med s{\ae}rlig mange, som er st{\o}rre omr{\aa}der med s{\ae}rlig mange artsspecifi kke kerneomr{\aa}der eller s{\ae}rlige naturtyper. Det anbefales udovernationalparkreglerne og reglerne for artsspecifi kke kerneomr{\aa}der, atalle aktiviteter i disse omr{\aa}der skal vurderes konkret af myndighedernef{\o}r der evt. gives tilladelse til at gennemf{\o}re dem.Nationalparken generelt omfatter omr{\aa}derne udenfor de artsspecifi kkeomfatter omr{\aa}derne udenfor de artsspecifi kke kerneomr{\aa}der og de biologiske interesseomr{\aa}der. Her vurderes den eksisterenderegulering at v{\ae}re tilstr{\ae}kkelig. Det skal bem{\ae}rkes at der i disseomr{\aa}der, som overalt i Nationalparken, kan fremkomme ny viden, derkan give anledning til udpegning af nye artsspecifi kke kerneomr{\aa}der.Kort og tabeller er opdateret med viden der er fremkommet siden udarbejdelsenaf den f{\o}rste rapport. Det er v{\ae}sentligt at bem{\ae}rke at der udenforde biologiske interesseomr{\aa}der er vigtige biologiske omr{\aa}der, som ikken{\o}dvendigvis er med p{\aa} kort i denne rapport, samt at mange omr{\aa}der ers{\aa} sm{\aa} at de ikke er synlige p{\aa} print.P{\aa} baggrund af de artsspecifi kke kerneomr{\aa}der og anden relevant videnforesl{\aa}s 16 biologiske interesseomr{\aa}der, der inkluderer de vigtigste omr{\aa}derfor beskyttelseskr{\ae}vende arter (r{\o}dlistede arter, nationale ansvarsarter,endemiske arter, s{\ae}rligt sj{\ae}ldne arter) og naturtyper (fl oristiskeprovinser, ensvarme kilder, polynier). De biologiske interesseomr{\aa}derrummer ofte koncentrationer af kerneomr{\aa}der for fl ere arter og evt. andrebiologiske interesser, og de vurderes at omfatte omr{\aa}dets samlede biodiversitet.",
keywords = "Nationalpark, Gr{\o}nland, kerneomr{\aa}der, biologiske interesseomr{\aa}der, menneskelige aktiviteter, forstyrrelser, National Park, Greenland, core areas, human activities, disturbances",
author = "Peter Aastrup and David Boertmann",
year = "2009",
language = "Dansk",
isbn = "978-87-7073-112-6",
series = "Faglig rapport fra DMU",
publisher = "Danmarks Milj{\o}unders{\o}gelser, Aarhus Universitet",
number = "729",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland

AU - Aastrup, Peter

AU - Boertmann, David

PY - 2009

Y1 - 2009

N2 - Denne rapport er et supplement til og en opdatering af en tidligere udsendt rapport (Aastrup et al. 2005). Opdateringen har til formål at præsentere den viden som er fremkommet siden den første rapport, samt at behandle en række spørgsmål som er fremkommet i forbindelse med det videre arbejde med forvaltning af Nationalparken i Grønlands Hjemmestyre.De to rapporter udgør tilsammen en del af baggrunden for denfremtidige forvaltning af de biologiske værdier i Nationalparken i NordogØstgrønland samt området omkring Ittoqqortoormiit nord for 70ºN.De forventede aktiviteter i området varierer fra kortvarige besøg af vandrendeturister til storstilede og langvarige efterforsknings- og udvindingsaktiviteteri forbindelse med forekomsten af mineraler. Effekterneaf forstyrrelser varierer fra kortvarig bortskræmning af individer (udenyderligere effekter) til længerevarende effekter med risiko for bestandsnedgange.Der foreslås 3 kategorier af områder i Nationalparken:Artsspecifi kke kerneområder ('hot-spots'), som ofte er af begrænset('hot-spots'), som ofte er af begrænset udstrækning og i mange tilfælde med vagt defi nerede grænser (f.eks.forekomst-områder for moskusokser). Her anbefales specifi kke regler foradgang som gennemgås nedenfor - i øvrigt anses de gældende nationalpark-regler for at være tilstrækkelige.Biologiske interesseområder, som er større områder med særlig mange, som er større områder med særlig mange artsspecifi kke kerneområder eller særlige naturtyper. Det anbefales udovernationalparkreglerne og reglerne for artsspecifi kke kerneområder, atalle aktiviteter i disse områder skal vurderes konkret af myndighedernefør der evt. gives tilladelse til at gennemføre dem.Nationalparken generelt omfatter områderne udenfor de artsspecifi kkeomfatter områderne udenfor de artsspecifi kke kerneområder og de biologiske interesseområder. Her vurderes den eksisterenderegulering at være tilstrækkelig. Det skal bemærkes at der i disseområder, som overalt i Nationalparken, kan fremkomme ny viden, derkan give anledning til udpegning af nye artsspecifi kke kerneområder.Kort og tabeller er opdateret med viden der er fremkommet siden udarbejdelsenaf den første rapport. Det er væsentligt at bemærke at der udenforde biologiske interesseområder er vigtige biologiske områder, som ikkenødvendigvis er med på kort i denne rapport, samt at mange områder erså små at de ikke er synlige på print.På baggrund af de artsspecifi kke kerneområder og anden relevant videnforeslås 16 biologiske interesseområder, der inkluderer de vigtigste områderfor beskyttelseskrævende arter (rødlistede arter, nationale ansvarsarter,endemiske arter, særligt sjældne arter) og naturtyper (fl oristiskeprovinser, ensvarme kilder, polynier). De biologiske interesseområderrummer ofte koncentrationer af kerneområder for fl ere arter og evt. andrebiologiske interesser, og de vurderes at omfatte områdets samlede biodiversitet.

AB - Denne rapport er et supplement til og en opdatering af en tidligere udsendt rapport (Aastrup et al. 2005). Opdateringen har til formål at præsentere den viden som er fremkommet siden den første rapport, samt at behandle en række spørgsmål som er fremkommet i forbindelse med det videre arbejde med forvaltning af Nationalparken i Grønlands Hjemmestyre.De to rapporter udgør tilsammen en del af baggrunden for denfremtidige forvaltning af de biologiske værdier i Nationalparken i NordogØstgrønland samt området omkring Ittoqqortoormiit nord for 70ºN.De forventede aktiviteter i området varierer fra kortvarige besøg af vandrendeturister til storstilede og langvarige efterforsknings- og udvindingsaktiviteteri forbindelse med forekomsten af mineraler. Effekterneaf forstyrrelser varierer fra kortvarig bortskræmning af individer (udenyderligere effekter) til længerevarende effekter med risiko for bestandsnedgange.Der foreslås 3 kategorier af områder i Nationalparken:Artsspecifi kke kerneområder ('hot-spots'), som ofte er af begrænset('hot-spots'), som ofte er af begrænset udstrækning og i mange tilfælde med vagt defi nerede grænser (f.eks.forekomst-områder for moskusokser). Her anbefales specifi kke regler foradgang som gennemgås nedenfor - i øvrigt anses de gældende nationalpark-regler for at være tilstrækkelige.Biologiske interesseområder, som er større områder med særlig mange, som er større områder med særlig mange artsspecifi kke kerneområder eller særlige naturtyper. Det anbefales udovernationalparkreglerne og reglerne for artsspecifi kke kerneområder, atalle aktiviteter i disse områder skal vurderes konkret af myndighedernefør der evt. gives tilladelse til at gennemføre dem.Nationalparken generelt omfatter områderne udenfor de artsspecifi kkeomfatter områderne udenfor de artsspecifi kke kerneområder og de biologiske interesseområder. Her vurderes den eksisterenderegulering at være tilstrækkelig. Det skal bemærkes at der i disseområder, som overalt i Nationalparken, kan fremkomme ny viden, derkan give anledning til udpegning af nye artsspecifi kke kerneområder.Kort og tabeller er opdateret med viden der er fremkommet siden udarbejdelsenaf den første rapport. Det er væsentligt at bemærke at der udenforde biologiske interesseområder er vigtige biologiske områder, som ikkenødvendigvis er med på kort i denne rapport, samt at mange områder erså små at de ikke er synlige på print.På baggrund af de artsspecifi kke kerneområder og anden relevant videnforeslås 16 biologiske interesseområder, der inkluderer de vigtigste områderfor beskyttelseskrævende arter (rødlistede arter, nationale ansvarsarter,endemiske arter, særligt sjældne arter) og naturtyper (fl oristiskeprovinser, ensvarme kilder, polynier). De biologiske interesseområderrummer ofte koncentrationer af kerneområder for fl ere arter og evt. andrebiologiske interesser, og de vurderes at omfatte områdets samlede biodiversitet.

KW - Nationalpark, Grønland, kerneområder, biologiske interesseområder, menneskelige aktiviteter, forstyrrelser

KW - National Park, Greenland, core areas, human activities, disturbances

M3 - Rapport

SN - 978-87-7073-112-6

T3 - Faglig rapport fra DMU

BT - Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland

PB - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

ER -