Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

  • Afdeling for Arktisk Miljø

Denne rapport er et supplement til og en opdatering af en tidligere udsendt rapport (Aastrup et al. 2005). Opdateringen har til formål at præsentere den viden som er fremkommet siden den første rapport, samt at behandle en række spørgsmål som er fremkommet i forbindelse med det videre arbejde med forvaltning af Nationalparken i Grønlands Hjemmestyre.

De to rapporter udgør tilsammen en del af baggrunden for den

fremtidige forvaltning af de biologiske værdier i Nationalparken i Nordog

Østgrønland samt området omkring Ittoqqortoormiit nord for 70ºN.

De forventede aktiviteter i området varierer fra kortvarige besøg af vandrende

turister til storstilede og langvarige efterforsknings- og udvindingsaktiviteter

i forbindelse med forekomsten af mineraler. Effekterne

af forstyrrelser varierer fra kortvarig bortskræmning af individer (uden

yderligere effekter) til længerevarende effekter med risiko for bestandsnedgange.

Der foreslås 3 kategorier af områder i Nationalparken:

Artsspecifi kke kerneområder ('hot-spots'), som ofte er af begrænset

('hot-spots'), som ofte er af begrænset

udstrækning og i mange tilfælde med vagt defi nerede grænser (f.eks.

forekomst-områder for moskusokser). Her anbefales specifi kke regler for

adgang som gennemgås nedenfor - i øvrigt anses de gældende nationalpark-

regler for at være tilstrækkelige.

Biologiske interesseområder, som er større områder med særlig mange

, som er større områder med særlig mange

artsspecifi kke kerneområder eller særlige naturtyper. Det anbefales udover

nationalparkreglerne og reglerne for artsspecifi kke kerneområder, at

alle aktiviteter i disse områder skal vurderes konkret af myndighederne

før der evt. gives tilladelse til at gennemføre dem.

Nationalparken generelt omfatter områderne udenfor de artsspecifi kke

omfatter områderne udenfor de artsspecifi kke

kerneområder og de biologiske interesseområder. Her vurderes den eksisterende

regulering at være tilstrækkelig. Det skal bemærkes at der i disse

områder, som overalt i Nationalparken, kan fremkomme ny viden, der

kan give anledning til udpegning af nye artsspecifi kke kerneområder.

Kort og tabeller er opdateret med viden der er fremkommet siden udarbejdelsen

af den første rapport. Det er væsentligt at bemærke at der udenfor

de biologiske interesseområder er vigtige biologiske områder, som ikke

nødvendigvis er med på kort i denne rapport, samt at mange områder er

så små at de ikke er synlige på print.

På baggrund af de artsspecifi kke kerneområder og anden relevant viden

foreslås 16 biologiske interesseområder, der inkluderer de vigtigste områder

for beskyttelseskrævende arter (rødlistede arter, nationale ansvarsarter,

endemiske arter, særligt sjældne arter) og naturtyper (fl oristiske

provinser, ensvarme kilder, polynier). De biologiske interesseområder

rummer ofte koncentrationer af kerneområder for fl ere arter og evt. andre

biologiske interesser, og de vurderes at omfatte områdets samlede biodiversitet.

OriginalsprogDansk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Antal sider90
ISBN (Trykt)978-87-7073-112-6
ISBN (Elektronisk)1600-0048
StatusUdgivet - 2009
SerietitelFaglig rapport fra DMU
Nummer729

    Forskningsområder

  • Nationalpark, Grønland, kerneområder, biologiske interesseområder, menneskelige aktiviteter, forstyrrelser

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 17452531