Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

Links

Vandrammedirektivet foreskriver, at medlemsstaterne skal indsamle oplysninger om type og omfang af de signifikante menneskeskabte belastninger og deres virkninger på kystvandenes tilstand. Forskning har tidligere vurderet, at den mest betydende presfaktor er belastningen med N og P. En række andre presfaktorer kan imidlertid belaste det marine miljø, men der findes ikke en samlet vurdering af betydningen af disse presfaktorer for miljøtilstanden i kystvandene, som den defineres i VRD. For at forbedre plangrundlaget i 3. generations vandplaner har Miljøstyrelsen derfor iværksat indsatser til belysning af andre presfaktorer.

I denne analyse har vi på baggrund af strukturerede reviews analyseret presfaktorerne: Råstofindvinding, klapning og graveaktiviter, fysiske konstruktioner, fiskeri, skibstrafik, plastik, miljøfarlige stoffer og invasive arter. De invasive arter er repræsenteret ved 4 karakteristiske arter. Analysen har taget udgangspunkt i, at tilstedeværelse alene ikke er tilstrækkelig, der skal være en påvirkningsmekanisme på et eller flere af kvalitetselementerne (fytoplankton, makroalger, angiospermer og bundfauna) og/eller støtteparametrene (iltforhold og sigtdybde), for at det kan siges, at presfaktorerne har en virkning jf. VRD. Da indsatser for at forbedre vandmiljøet bliver planlagt på niveau af vandområder, skal effekten af presfaktoren endvidere kunne detekteres på dette niveau. For at kunne beskrive og dokumentere en evt. betydende påvirkning af en given presfaktor på kvalitetselementerne i et vandområde er det endvidere nødvendigt, at der er et tilstrækkeligt datagrundlag til at analysere den konkrete sammenhæng mellem presfaktoren og kvalitetselementerne/støtteparametrene.

På baggrund af kriterier om dokumenteret påvirkningsmekanisme, potentiel væsentlighed og datagrundlag er de nævnte presfaktorer blevet gennemgået og vi præsenterer her resultater og anbefalinger vedrørende inkludering af presfaktorerne i analyserne i 3. generations vandplaner.
OriginalsprogDansk
Udgivelsesår2019
StatusUdgivet - 2019
Begivenhed20. Danske Havforskermøde - Syddansk Universitet, Odense, Danmark
Varighed: 23 jan. 201925 jan. 2019
https://www.dhm2019.dk/

Konference

Konference20. Danske Havforskermøde
LokationSyddansk Universitet
LandDanmark
ByOdense
Periode23/01/201925/01/2019
Internetadresse

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 142783988