Afrapportering af kontrakt vedrørende udarbejdelse af kort over tilgængelige gletsjermelsforekomster i de indre dele af fjordene Tunugdliarfik, lgalikup Kangardlua, samt etablering af et forsøg med tilførsel af gletsjermel på Upernaviarsuk forsøgsstation

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Den hastige klimaændring vi ser i Grønland, har alvorlige konsekvenser for dyr og planter. De stigende temperaturer kan dog potentielt give grønlandsk jordbrug bedre betingelser. Vores hidtidige undersøgelser i dele af Sydgrønland viser, at jorderne typisk er sandjorde med indhold af flyve-silt (løss) og organisk stof, der dog endnu ikke har udviklet god jordstruktur. Dette skyldes sandsynligvis temperaturbetinget lav biologisk aktivitet samt det organiske stofs tendens til at afvise vandoptag ved visse tørkeforhold. Desuden er jordprofilet ned til fjeld mange steder ganske tyndt, hvilket sammen med vandafvisning sandsynligvis vil gøre plantetilgængeligt vand til den mest begrænsende faktor for god og sund plantevækst.

Undersøgelser af effekten med gletsjermel har primært fokuseret på tilførsel af næringsstoffer og afgrødevækst. Disse undersøgelser af jord-remineralisering viser generelt en langsom og forholdsvis konstant frigivelse af næringsstoffer, der forbedrer de jordkemiske egenskaber som kationbytterkapacitet og indhold af mikro-næringsstoffer, hvilket resulterer i forbedringer i afgrødeudbytter. Nærværende kontrakt vedrører udarbejdelse af kort over tilgængelige gletsjermelsforekomster i de indre dele af fjordene Tunugdliarfik, lgalikup Kangardlua, samt etablering af et forsøg med tilførsel af gletsjermel på Upernaviarsuk forsøgsstation.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 2019

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 152662936