Why do they stay? Exploring the relationalities of teachers who stay in the profession, thereby rethinking retention

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hvorfor bliver lærere i professionen? Det er det overordnede forskningsspørgsmål,
dette projekt undersøger med fokus på lærere i folkeskolen i Danmark. Forskning
inden for frafald og fastholdelse blandt lærere fokuserer overvejende på læreres
grunde til at forlade professionen, hvorimod studier, der udforsker læreres grunde til
at blive, er særdeles sparsomme. Det er en ambition med projektet at skabe indsigter
i, hvorfor nyuddannede såvel som lærere, der har været i professionen i en årrække,
bliver, med henblik på at skabe et forskningsbaseret grundlag for at arbejde proaktivt
frem for reaktivt med fastholdelse af lærere. Gennem fokus på lærere, der har været i
professionen i en årrække, bidrager projektet også med langsigtede perspektiver på
fastholdelse. Projektet udforsker lærerliv som forbundet med historiske, politiske,
organisatoriske, personlige og sociale aspekter og teoretiserer over, hvordan disse
aspekter relaterer sig til hinanden. Det gøres gennem en ny tilgang til kollektive
biografier udarbejdet af 48 lærere og med afsæt i en relationel ontologi inspireret af
posthuman teori. Projektet bidrager således også til at teoretisere over relationer
mellem de aspekter, der former læreres beslutning om at blive i professionen.
Fastholdelsesbegrebet refererer ofte til at beholde lærere i professionen og undgå
frafald, hvorved kun én karrierevej indikeres. Dette projekt undersøger læreres
oplevede udviklingsmuligheder med henblik på at retænke fastholdelsesbegrebet.
Kort titelWhy do they stay?
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/202429/02/2028