Virtual Reality som læringsredskab.Anvendelse af Virtual Reality på SOSU-assistentuddannelsen til træning i proceduren bag Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom (TOBS) og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undersøgelse af læringsudbyttet ved brug af Virtual Reality (VR) på SOSU Østjylland i Aarhus. Undersøgelsen omhandler anvendelsen af VR-læringsværktøjet ”SundSim VR” udviklet af virksomheden AATE VR.

Nøgleresultater

150 minutters case-arbejde og debriefing sammenlignet med 45 minutters VR-træning og debriefing overordnet set giver eleverne samme læringsudbytte. Dette konkluderes på baggrund af elevernes læringsudbytte og udvikling i self-efficacy.
Undersøgelsen viste desuden, at VR-gruppen sammenlignet med kontrolgruppen havde et signifikant højere niveau af tryghed i forhold til at skulle hjælpe en borger med KOL efter undervisningen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/10/202220/12/2022

Emneord

  • VR, sosu, læring, quasi eksperimentel