Vest-GDM: Registerstudie og udvikling af en sundhedsfremmeindsats for kvinder med tidligere GDM og deres familier

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Udvikling og afprøvning af en kommunal sundhedsfremmeindsats for familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes. Projektet udføres i samarbejde med Hospitalsenheden Vest (HEV), Vestklyngens kommuner og almen praksis i vest, DEFACTUM og Steno Diabetes Center Aarhus. Indsatsen er udviklet gennem en række workshops med sundhedsprofessionelle. Indsatsen består af 6 undervisningsgange, med fysisk fremmøde i et lokalt sundhedscenter, og både partner og baby kan være med. Undervisningen bygger på lærings- og mestringstilgangen og indeholder praktiske øvelser og gruppe-dialog. Indsatsen har desuden fokus på at sikre information og sammenhæng mellem sektorer og på at skabe synergi med eksisterende tilbud. Projektet løber foreløbig til udgangen af 2021 og der planlægges afprøvninger og videreudvikling i flere kommuner i løbet af 2021-2022.

Registerstudiet bygger på en opgørelse af alle fødsler i perioden 1994 til 2018 og vil blandt andet give en karakteristik af socioøkonomiske og helbredsmæssige faktorer blandt kvinder med GDM. Studiet forventes gennemført i løbet af 2021.
AkronymVest GDM
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/201831/12/2022

ID: 197314747