Aarhus Universitets segl

Vedtægter og ejeraftalers betydning for vækst og udvikling i SMV

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

En foreløbig gennemgang af 100 ejeraftaler for SMV’er viser, at aftalerne så godt som altid indeholder en række bestemmelser, der skal sikre ejerne mod majorisering fra dels ledelsen (bestyrelse), dels hinanden (generalforsamlingsniveau),
f.eks. meget vidtgående enstemmighedsbestemmelser. Sådanne bestemmelser kan udgøre en effektiv barriere for udvikling og vækst, da en vækststrategi mv. ofte vil kræve enstemmighed. Det kan være yderst svært at opnå, og danske empiriske undersøgelser viser, at netop virksomhedens vækst er noget, der i praksis ofte medfører en permanent dead-lock, og måske personlige konflikter. Loven indeholder ingen konfliktløsningsbestemmelser og Erhvervsstyrelsen har aldrig indfriet sit løfte om at udarbejde vedtægter mv. til brug for SMV’erne, der tager højde herfor.
Et andet problem er den manglende mulighed for at forlade selskabet, f.eks. hvis et vækstpotentiale ikke kan udnyttes, fordi der ikke kan opnås enighed herom. Projektet vil analysere kontrakternes betydning som barriere for vækst og udvikling i SMV’er. Herudover vil projektet sigte på udvikling af nye kontraktbestemmelser til brug i SMV’er, som er mere afbalancerede I varetagelsen af på den ene side hensynet til ejerne, og på den anden side virksomhedens mulighed for udvikling og vækst. Disse vil blive stillet til rådighed for SMV’er af Center for Små og Mellemstore Virksomheder (open access)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201601/11/2017

ID: 129032083