VAP Varslingsystem for udvaskning af pesticider

Projekter: ProjektForskning

  • Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø
  • Jordfysik og Jordressourcer
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

1998 besluttede Folketinget, at der skulle etableres et "early warning system", som ville gøre det muligt afdække en eventuel udvaskning af godkendte pesticider til ungt grundvand, dannet under landbrugsarealer. VAP udgør en central del af Miljøstyrelsens godkendelsesprocedure og resultater fra VAP gør det muligt for styrelsen at igangsætte revurderinger af godkendte midler, længe før de måtte dukke op i dybereliggende grundvandsmagasiner.
Etablering og drift af VAP blev i 1998 lagt i hænderne på DJF, GEUS og DMU. VAP blev sat i drift i 1999/2000, og består i dag af 5 - oprindelig 6 - konventionelt drevne landbrugsarealer med yderst forskellige typer geologi og nedbørsmængder. Til nu er anvendt 40 forskellige pesticider, udvalgt dels efter hvor meget de bruges herhjemme og dels efter mistanken om, at der kan ske udvaskning af det pågældende stof eller dets metabolitter. Endelig undersøges stoffer, hvor den tilladte dosis er blevet sat ned inden for de sidste år.
I forhold til andre former for overvågning (GRUMO - Grundvandsmoniteringen og LOOP - Landovervågningen) kan man med VAP ikke blot konstatere udvaskning af pesticider og deres metabolitter, men også sammenkæde fund med drift- og klimaforhold såvel før, under som efter udsprøjtning.
VAP var i de første 4 år finansieret med midler fra Pesticidafgiftsfonden (1998-2002). Fra 2002 til 2004 kom finansiering fra DJF, GEUS og deres respektive ressortministerier.
Pesticidplan 2004-2009 sikrede driften af VAP til udgangen af 2009.
Vedtagelsen af Grøn Vækst betød blandt andet finansiering af VAP for perioden 2010-2015.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/199831/12/9999

ID: 128900585