Value - værdsættelse af diversitet i dagtilbud

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

VALUE: fokus på at værdsætte diversitet I dagtilbud
VALUE sætter fokus på at styrke samarbejdet mellem alle medarbejdere som er involveret i at arbejde med læring og omsorg i dagtilbud med børn af forskellig social baggrund og værdsættelse af medarbejdere med forskellige baggrund og erfaringer. Der rettes speciel opmærksomhed på den rolle og position som professionelle med lav eller ingen uddannelse/ pædagogmedhjælpere. Spørgsmål der stilles i projektet er hvordan styrkes pædagogmedhjælperes rolle og identitet? Hvordan involveres pædagogmedhjælpere i professionel udvikling og planlægning?
Med andre ord: VALUE handler om at værdsætte diversitet in dagtilbuds opgaver mht omsorg og læring: At værdsætte diversitet I samarbejdet mellem alle dagtilbuds professionelle vil hjælpe dagtilbud til bedre at adressere lærings og omsorgs behov blandt børn med forskellige baggrund – familiemæssigt og lokalmiljø.
Hvad er projektets formål?
Projektets specifikke formål er:
 At opnå en detaljeret forståelse for den situation som pædagog medhjælpere, der assisterer og hjælper pædagoger I samarbejdet om både at varetage omsorgs- og lærings behov blandt børn af forskellig baggrund, familiemæssig og mht. lokalmiljø.
 Udvikle, teste og implementere innovativ professionel efter-videreuddannelsesforløb for hele teamet inden for dagtilbud. Forløb som (1) styrker en samarbejdstilgang /samskabelses-tilgang i forbindelse med at adressere de lærings og omsorgsbehov som børn af forskellig baggrund og lokalmiljøer har og (2) styrke pædagogmedhjælperes rolle og position.
 Vække opmærksomhed blandt policy makers og organisationer knyttet til dagtilbudsfeltet om: (1) at gøre pædagogmedhjælperes position, der måske hidtil har være usynlig mere synlig; (2) vigtigheden af at tage et kollaborativt (kollektivt) approach til dagtilbuds udvikling i en multi-diversitets komplekt samfund; (3) arbejdsbetingelser, som er nødvendige for at styrke position and handlekraft (agency) blandt pædagogmedhjælpere og at styrke et kollaborativt (kollektivt) approach.
Kort titelVALUE
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201830/05/2021

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.