Aarhus Universitets segl

Værktøj til planlægning af græsukrudtsbekæmpelse 2

Projekter: ProjektForskning

  • SEGES Innovation P/S
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektets formål er at kunne tilbyde landmænd og rådgivere et beslutningsstøttesystem til planlægning af robuste strategier overfor græsukrudt i sædskiftet. De senere års stigning i herbicidresistens betyder, at en række herbicider ikke længere er effektive, og samtidig er der et faldende antal herbicider på markedet. Der er derfor akut brug for at optimere brugen af de tilbageværende ukrudtsmidler og indarbejde ikke-kemiske bekæmpelsesmetoder i dyrkningen. Dette fokus på ændret dyrkningspraksis øger behovet for at have beslutningsstøttesystemer til rådighed, der kan give indsigt i fordele og ulemper, herunder de økonomiske konsekvenser, ved forskellige langsigtede strategier.
I projektet tilpasses et eksisterende australsk beslutningsstøtteværktøj for rajgræsbekæmpelse, Ryegrass Integrated Management (RIM), til danske forhold. RIM illustrerer de dyrkningsmæssige og økonomiske konsekvenser af forskellige græsukrudtsbekæmpelsesstrategier over en længere årrække (10 år). I projektet arbejdes med strategier overfor to græsarter, rajgræs og agerrævehale, i samarbejde med de australske udviklere og landbrugsrådgivningen i Danmark. Begge græsarter udvikler i stigende grad herbicidresistens under danske forhold og er yderst tabsgivende i korn. Projektet har desuden fokus på introduktion og formidling af RIM til rådgivere og landmænd i samarbejde med SEGES. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter og vil være tilgængelige på internettet (AU og SEGES hjemmesider) i mindst 5 år.
AkronymDK-RIM
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201831/12/2018

ID: 129074606