Værdigrundlag og pædagogiske principper for uddannelserne på Health

Projekter: ProjektRådgivende projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med ”Værdigrundlag og Pædagogiske Principper for Uddannelserne på Health” ønsker Health Uddannelsesforum at definere en fælles retning for udviklingen af undervisningen på Health. Det er vores mål at sætte ord på de fælles værdier og principper, som både er og fortsat skal være vores pejlemærker, når vi udvikler undervisningsformater, fagligt indhold, de fysiske læringsrum, undervisernes kompetencer - og når vi drøfter og implementerer uddannelsesstrategiske indsatser på Health.

Arbejdsgruppen: Hanne Johansen (Health) Dorte Lindelof (IOOS), Rikke Nielsen (IBM), Thomas Maribo (IFS), Torben Bæk Hansen (IKM), Jens Laurs Brøndum Kærsgaard (CED) Studenterrep. fra Health Studenterforum Sofie Hillgaard Pedersen og Mohsen Redda (Medicin), Kristian Raun Thomsen studieleder og tovholder) Ekstern konsulent: Lektor Katharina Mårtensson, Lund Universitet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/01/202224/08/2022